Informace ke grantovým přihláškám GAČR 2020

20.03.2019

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž na podporu

Standardní, juniorské a excelentní projekty musejí být doručeny k ekonomické kontrole (platí pro hlavní navrhovatele i spolunavrhovatele) vedoucí ekonomického útvaru Ing. Bjelové (zbjelova@prf.jcu.cz) do středy 27. 3., 9:00 a odevzdány (finální pdf vygenerované aplikací GA ČR - GRIS) referentce pro vědu Ing. Černé (veda@prf.jcu.cz) do čtvrtka 4. 4. do 9:00 pro závěrečnou kontrolu a následné odeslání datovou schránkou(netýká se  spoluřešitelských projektů - u těch u nás probíhá pouze ekonomická kontrola, ale jsou odesílány hlavním uchazečem).

Mezinárodní projekty musejí být doručeny k ekonomické kontrole  vedoucí ekonomického útvaru Ing. Bjelové (zbjelova@prf.jcu.cz)  do pátku 29. 3., 9:00 a odevzdány (finální pdf vygenerované aplikací GA ČR - GRIS) referentce pro vědu Ing. Černé ( veda@prf.jcu.cz)  pro závěrečnou kontrolu a následné odeslání datovou schránkou do pátku 5. 4. do 9:00, ev. pondělí 8. 4. do 9:00 (v tomto případě však nemůžeme plně garantovat odeslání2)

V zadávací dokumentaci nastávají změny (např. ve standardních projektech lze nakupovat investice), jejich přehled (zpracovaný grantovým servisem PřF) je zde.

Podrobná prezentace GAČR „Praktické informace pro uchazeče o grantový projekt“.

Poznámky:
1Na fakultě probíhá kontrola úplnosti žádosti, certifikátu pdf, délky textu, nahrání příloh v GRIS (datovou schránkou se odesílá jen finální pdf, které ale obsahuje textový přehled příloh nahraných v GRIS). Shodu finálního pdf v GRIS a pdf poslaného pro odeslání datovou schránkou musí zaručit navrhovatel.
Následně je žádost předána rektorátu, kde proběhne další kontrola a odeslání datovou schránkou (každá žádost zvlášť, aby měla svou doručenku).

2Již minimálně dvakrát nastaly vážné potíže s odesíláním žádostí datovou schránkou poslední den termínu (přetížení na straně GAČR, potíže na JU, ?). Navíc 8. 4. 2019 do 9:00 bude rektorát bez el. proudu (hlášený výpadek). Snad vše naběhne.... cíl je vše až na případné výjimky u mezinárodních projektů odeslat nejpozději v pátek 5. 4.