Menu

Harmonogram veřejných soutěží TA ČR v roce 2017


TA ČR informuje uchazeče o plánovaném harmonogramu veřejných soutěží v roce 2017.

V roce 2017 bude vyhlášeno celkem 6 veřejných soutěží (VS). Na první pololetí roku 2017 je naplánováno vyhlášení VS v programech DELTA, ZÉTA, EPSILON a ÉTA.

Ve druhém pololetí budou vyhlášeny VS v programech DELTA a THÉTA.

U programů ZÉTA, ÉTA a THÉTA se jedná o první veřejné soutěže v těchto programech.