Výzva INTER-ACTION (2019LTAIN)

11.04.2019

Výzva pro podání projektů mezinárodní spolupráce s Indií, podprogramu INTER-ACTION (2019LTAIN), MŠMT, lhůta pro podávání návrhu projektů je do 31.7.2019, podrobnosti viz: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellence-10