Mezinárodní akce COST zaměřené na společenské aspekty klimatické změny

25.07.2019

Vážené kolegyně,

Vážení kolegové,

dovoluji si Vás oslovit v souvislosti s přípravou mezinárodní akce COST zaměřené na společenské aspekty klimatické změny, která probíhá na platformě iniciativy Společného programování JPI Climate. Akce bude vycházet z „bíle knihy“ příslušné tematické skupiny této iniciativy, kterou přikládám v příloze, a uvítá zástupce všech oborů společenských a humanitních věd. Příprava bude probíhat během posledního čtvrtletí roku 2019 a finalizována během ledna 2020, s cílem podat návrh do jarního termínu přihlášek COST. Prvním krokem bude shromáždit do poloviny září potenciální účastníky a výzkumná témata (viz níže Guidelines).

Mezinárodní program COST je zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu, přičemž klade důraz na multidisciplinaritu projektů a zapojování mladých výzkumníků. V rámci Akcí COST jsou z tohoto mezinárodního programu financovány pouze „networkingové“ aktivity (účast na setkáních a konferencích, pořádání workshopů, krátkodobé výměny výzkumníků), ale nikoli náklady na vlastní výzkum. Akce COST jsou čtyřleté. (Více viz https://www.cost.eu/)

V této souvislosti bych rád upozornil na připravovanou mezinárodní výzvu JPI Climate s názvem „Enabling Societal Transformation in the Face of Climate Change“ s účastí ČR, která se bude dotýkat podobných, byť úžeji vymezených témat. (https://www.h2020.cz/cs/obecne-novinky/pripravovana-vyzva-jpi-climate-enabling-societal-transformation)

Rovněž bych chtěl připomenout program podpory MŠMT INTER-COST, v jehož rámci bývá každoročně vyhlašována veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích pro výzkumné projekty zapojené do akcí COST (http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-cost). V loňském ročníku bylo na tuto soutěž vyhrazeno 196 mil. Kč a uspělo 30 z 51 podaných projektů.

 

Guidelines pro příspěvky:

  • As a general guidance, please answer the following questions (please add any information you may think is of interest for the selection of topics): What is your current/past research area in the field of SSH? Which networks/contacts are involved in your research? Which potential research area / topic do you want to focus on during the next 5 years in the field of SSH? Potentially: Which role can you anticipate playing in a successful COST Action (Grant Holder? Working group leader?)
   • Suggested process: Start with Whitepaper - Invite your network (researchers / contacts) to bring up issues of importance to them (direction and needs?)
   • Researchers, engineers, scholars, stakeholders – engage in proposal phase!
   • Come up with additional potential contacts for ITCs
  • Full list of interested people, topics, contacts, and other initiatives by the end of September!

 

V případě zájmu o účast na této akci COST, případně s návrhy výzkumných témat nebo obecně s jakýmikoli komentáři a otázkami mě prosím kontaktujte do pátku 6. září 2019 na emailové adrese: jan.vasicek@msmt.cz

 

Přeji příjemné letní dny.

 

S pozdravem

 

Mgr. Jan Vašíček

Odbor výzkumu a vývoje

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1

tel: +420 234 811 683

mob: +420 770 158 321

e-mail: jan.vasicek@msmt.cz

www.msmt.cz

 

Příloha: White Paper výzvy