Mezinárodní akce COST zaměřené na společenské aspekty klimatické změny