Menu

Oznamovací povinnost před podáváním projektových žádostí - opatření děkana D77


Navrhovatelé i spolunavrhovatelé projektových žádostí jsou upozorněni na opatření děkana D77 - Oznamovací povinnost před podáváním projektových žádostí