Oznamovací povinnost před podáváním projektových žádostí - opatření děkana D77

17.10.2016

Navrhovatelé i spolunavrhovatelé projektových žádostí jsou upozorněni na opatření děkana D77 - Oznamovací povinnost před podáváním projektových žádostí