Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů v základním výzkumu

13.09.2016

Podpora ERC žadatelů


Na stránkách GA ČR byla zveřejněna  výzva k podávání návrhů grantových projektů Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů v základním výzkumu („Podpora ERC žadatelů“).

Bližší informace:

 https://gacr.cz/vyzva-k-podavani-navrhu-grantovych-projektu-podpora-mezinarodni-spoluprace-pro-ziskavani-erc-grantu-podpora-erc-zadatelu/

a

 https://gacr.cz/grantova-agentura-ceske-republiky-vyhlasuje-vyzvu-k-podavani-navrhu-grantovych-projektu-podpora-mezinarodni-spoluprace-pro-ziskavani-erc-grantu-podpora-erc-zadatelu-pro-rok-2016/

Řešení projektu „Podpora ERC žadatelů“ se uskutečňuje na zahraničním pracovišti. Předpokládaná délka řešení projektu na zahraničním pracovišti je stanovena v rozmezí 3 až 6 kalendářních měsíců.

Poskytování podpory na projekty v rámci této skupiny grantových projektů probíhá od vyhlášení výzvy do roku 2022.

Návrhy projektů GA ČR přijímá a hodnotí průběžně. 

Formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na internetových stránkách GA ČR na adrese:https://panel.gacr.cz/

Dotazy lze zasílat GA ČR písemně prostřednictvím Helpdesku nebo e-mailem na adresu info@gacr.cz , telefonicky na tel. č. 227 088 841 (Po – Čt: 9–16:00; Pá: 9–15:00)