Postdoktorské pozice se zahájením v roce 2021

22.06.2020

Univerzitní postdoktorské pozice se zahájením v roce 2021 - financování maximálně dvouletých pobytů.

Zásadní roli při výběru hraje vědecká kvalita navrhovaného postdoka.

  1. Postdok je definován jako někdo, kdo má maximálně 8 let od doktorátu. Jelikož úspěšný žadatel o postdoktorskou pozici bude začínat nejdříve 1. 1. 2021 znamená to, že žadatelé o univerzitní postdoktorskou pozici s počátkem v roce 2021 musí mít ukončené doktorské studium v intervalu 1. 1. 2013 - 31. 12. 2020.
  2. Postdok vybraný pro rok 2021 musí nastoupit nejpozději k 1. 8. 2021.

Více k nabídce univerzitních a fakultních postdockých pozic na https://www.prf.jcu.cz/veda/podpora.html

Žádosti s přiloženým CV postdoka lze podávat na formuláři https://www.prf.jcu.cz/data/files/498/724/5264formular_rvo_postdok.docx
do 31. srpna 2020 Janě Meinelové, veda@prf.jcu.cz . Odd. pro vědu zajistí podpis děkanky na žádostech postoupených rektorátu.