Menu

RVO - postdoktorské pozice 2018


Do 20. září 2017 je možné podávat žádosti o nové univerzitní postdoktorské pozice se zahájením v roce 2018. Každá fakulta může předložit maximálně tři žádosti. V případě, že by bylo zájemců více, bude proveden fakultní výběr. Pravidla jsou velmi stručná a jsou v podstatě shrnuta v poznámkách 2 a 3 ve formuláři. Zásadní roli při výběru hraje vědecká kvalita navrhovaného postdoka.

Žádosti s přiloženým CV postdoka lze podávat na přiloženém formuláři na veda@prf.jcu.cz.

Jako každý rok o přidělení dvou univerzitních postdoktorských pozic rozhodne na základě zaslaných materiálů (žádost a CV postdoka) Vědecká rada JU na svém podzimním zasedání.