Menu

RVO - postdoktorské pozice


Dovoluji si Vás informovat, že lze podávat žádosti o nové univerzitní postdoktorské pozice se zahájením v roce 2019. Každá fakulta může předložit maximálně tři žádosti. V případě, že by bylo zájemců více, bude proveden fakultní výběr. Pravidla jsou velmi stručná a jsou v podstatě shrnuta v poznámkách 2 a 3 v přiloženém formuláři. Zásadní roli při výběru hraje vědecká kvalita navrhovaného postdoka. Upozorňuji nicméně na dvě věci, které byly v minulosti několikrát diskutovány a letos jsou již dána jako závazná pravidla:

1. Navrhovaný postdok pro rok 2019 musí mít ukončeno doktorské studium k 31.12. 2018. Tímto omezením se zabrání situaci, kdy například nejvýše hodnocený postdok bude mít ukončení plánováno až na březen 2019, tedy by mohl zahájit např. v dubnu, ale rozhodne se pozici nepřijmout a další uchazeč v pořadí chtěl zahájit už od ledna.

2. Postdok vybraný pro rok 2019 musí nastoupit nejpozději k 1.8 2019. Tímto omezením se zabrání komplikacím s financováním, protože pozdní nástupy (zatím se stalo pouze jednou) komplikují financování v následujících letech.

V letošním roce bude výběr postdoků poprvé v rukou komisí, které posoudí předložené žádosti, vytvoří pořadí uchazečů a předloží návrh ke schválení Vědecké radě JU. - viz přiložená schválená metodika výběru postdoků.

Formulář žádosti a metodiku výběru postdoků lze stáhnout zde: https://www.prf.jcu.cz/data/files/498/38022018.zip


Žádosti s přiloženým CV postdoka lze podávat na přiloženém formuláři do 31. srpna 2018 na veda@prf.jcu.cz