Studentská soutěž

14.10.2019

Dovolujeme si Vás informovat, že do konce října je možné přihlásit magisterské diplomové práce do Studentské soutěže Nakladatelství Academia. Veškeré podrobnosti jsou uvedeny v připojených stanovách či na webu Nakladatelství Academia: http://www.academia.cz/studentska-soutez

Zde jsou základní informace:

 • Magisterská práce musí být obhájena v termínu 15. 10. 2018 až 15. 10. 2019 a oceněna známkou výborně.
 • Práci je třeba zaslat na kontaktní e-mail do 31. 10. 2019 (včetně všech podkladů).
 • Práci přihlašuje pracoviště (vedoucí práce), kde byla práce obhájena v klategoriích
      Vědy o živé přírodě a chemické vědy,
      Vědy o neživé přírodě,
      Humanitní a společenské vědy
 • Slavnostní vyhlášení proběhne na jaře roku 2020.
 • Vítězné práce budou vydány jako neperiodické publikace v Nakladatelství Academia

Stanovy lze stáhnout zde