Univerzitní postdoktorské pozice 2020

21.05.2019

Dear colleagues,
till Aug 31, 2019 you can apply for up to two years' postdoctoral position (for an incoming postdoc) funded by the USB (salary up to 40 thousand CZK/month, only one position in science and one in humanities awarded).

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dovoluji si Vás informovat, že lze podávat žádosti o nové univerzitní
postdoktorské pozice se zahájením v roce 2020. Každá fakulta může předložit
maximálně tři žádosti. V případě, že by bylo zájemců více, bude proveden
fakultní výběr. Pravidla jsou velmi stručná a jsou v podstatě shrnuta v poznámkách 2 a 3 formuláře.

Zásadní roli při výběru hraje vědecká kvalita navrhovaného postdoka. Upozorňuji nicméně na dvě věci, které
byly v minulosti několikrát diskutovány a letos jsou již dána jako závazná
pravidla:

  1. Postdok je definován jako někdo, kdo má maximálně 8 let od doktorátu. Jelikož úspěšný žadatel o postdoktorskou pozici bude začínat nejdříve 1.1 2020 znamená to, že žadatelé o univerzitní postdoktorskou pozici s počátkem v roce 2020 musí mít ukončené doktorské studium v intervalu 1.1.2012 - 31.12. 2019.
  2. Postdok vybraný pro rok 2020 musí nastoupit nejpozději k 1.8. 2020. Tímto omezením chci zabránit komplikacím s financováním, protože pozdní nástupy (zatím se stalo pouze jednou) komplikují financování v následujících letech.

Stejně jako v loňském roce bude výběr postdoků v rukou komisí, které posoudí předložené žádosti, vytvoří pořadí uchazečů a předloží návrh ke schválení Vědecké radě JU - viz metodika.

Žádosti s přiloženým CV postdoka lze podávat na formuláři https://www.prf.jcu.cz/data/files/498/724/4470formular_rvo_postdok_06_2016.docx do 31. srpna 2019 na veda@prf.jcu.cz .

S pozdravem,

Milan Předota
proděkan pro vědu PřF JU

https://www.prf.jcu.cz/kontakty/oddeleni-vedy-a-vyzkumu.html