Menu

Věda pro zemi


Dne 10. 3. 2017 byl vyhlášen II. ročník soutěže Věda pro zemi pod záštitou ministra zemědělství.

Jedná se o soutěž o nejlepší bakalářské, diplomové a dizertační práce v následujících okruzích:

 • Muzeologie
 • Venkov, zemědělství, krajina, etnografie a tradice
 • Rozvoj venkova a regionální rozvoj
 • Lesnictví, lesní hospodářství a myslivost
 • Vodní ekosystém, rybníkářství a rybářství
 • Zahradnictví (ovocnářství, zelinářství, květinářství), vinařství a včelařství
 • Mechanizace zemědělství a lesnictví
 • Zemědělské, lesnické a další oborové provozní stavby
 • Potravinářský a na zemědělství navazující průmysl a živočišná výroba
 • Kulinární dědictví českých zemí
 • Venkov a zemědělství v umění
 • Osobnosti zemědělství, lesnictví, rybářství, zahradnictví, zemědělského podnikání a příbuzných oborů

Více informací zde: https://nzm.cz/veda-pro-zemi/