Výzva k účasti ve IV. ročníku soutěže „Věda pro zemi“ o nejlepší bakalářské, diplomové a doktorské práce