Výzva NAKI II (MK)

11.04.2019

Výzva pro podání projektů aplikovaného výzkumu, program NAKI II, MK, lhůta pro podávání návrhu projektů je do 30.4.2019, podrobnosti viz: https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-3-verejne-souteze-ve-vyzkumu-experimentalnim-vyvoji-a-inovacich-k-programu-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-a-experimentalniho-vyvoje-narodni-a-kulturni-identity-na-leta-2016-az-2022-naki-ii-2094.html