Oznamovací povinnost před podáváním projektových žádostí