Studentská grantová agentura (SGA) PřF JU

Podpora projektů studentů bakalářského a magisterského stupně studia


SGA 2021

SGA 2020

SGA 2019

SGA 2018

SGA 2017

SGA 2016

SGA 2015

SGA 2014

SGA 2013

Dřívější ročníky SGA

Struktura SGA