SGA 2017


Vyhlášení soutěže

Žádost o udělení grantu – titulní strana

Žádost o udělení grantu – popis projektu

Přehled podpořených projektů

Formulář závěrečné zprávy

Závěrečný seminář 12. 12. 2017

Oceněné nejlepší projekty SGA 2017:

1. místo, Bc. Michaela Kubíčková, prémiové stipendium 3000 Kč
2. místo, Bc. Jana Piherová, prémiové stipendium 2000 Kč
3. místo, Kamila Bendová, prémiové stipendium 1000 Kč
3. místo, Bc. Aneta Trefancová (Hoblíková), prémiové stipendium 1000 Kč

English version: