SGA 2020


Hodnocení návrhů projektů

Vyhlášení soutěže

Žádost o udělení grantu – titulní strana

Žádost o udělení grantu – popis projektu

Formulář závěrečné zprávy

Závěrečný seminář 10. 12. 2020

Vzhledem k zahraničním řešitelům SGA je velmi preferovaným jazykem společného závěrečného semináře angličtina. Čeština je povolená, ale pokud to není nezbytné, zvolte angličtinu.

Jazyk závěrečné zprávy je zcela na volbě studenta (pro seminář v AJ se ale může hodit už zprávu připravit v AJ).

V době omezeného přístupu studentů na PřF je možné podpisy nahradit e-mailovým souhlasem garanta s obsahem závěrečné zprávy a elektronickým odevzdáním zprávy na veda@prf.jcu.cz .

English version: