Závěrečný seminář


Závěrečný seminář řešitelů SGA 2020 se uskuteční ve čtvrtek 10. 12. 2020 od 16:00 v učebně C1, v případě pokračujících omezení kontaktů online.

Očekávaný konec semináře je cca 18:15.

V případě semináře v učebně bude učebna zpřístupněna od 15:45 pro nahrání prezentací na počítač. V případě online semináře budou rozeslány pokyny ke připojení

Zváni jsou garanti řešitelů, uchazeči o SGA 2021 a všichni zájemci z řad studentů a zaměstnanců.

Program semináře (bude doplněn)

Pokyny k prezentaci:

1) Čas max. 7 minut + 2 min. na diskusi.
2) Struktura odpovídající závěrečné zprávě - podstata projektu, dosažené výsledky, naplnění stanovených cílů, finanční přehled.