SGA 2021


Hodnocení návrhů projektů

V roce 2021 Akademický senát PřF JU rozhodl o financování všech projektů hodnocených A a B.

Vyhlášení soutěže

Žádost o projekt

Formulář závěrečné zprávy

Vzhledem k zahraničním řešitelům SGA je velmi preferovaným jazykem společného závěrečného semináře angličtina. Čeština je povolená, ale pokud to není nezbytné, zvolte angličtinu.
Jazyk závěrečné zprávy je zcela na volbě studenta (pro seminář v AJ se ale může hodit už zprávu připravit v AJ).

English version: