Naše objevy

Evoluční buněčná biologie mitochondriálního komplexu MICOS z pohledu parazita

16.03.2020

Hassan Hashimi z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR se ve své nové studii zaměřil na využití pozoruhodného modelového organismu trypanosomy spavičné (Trypanosoma brucei) pro výzkum evoluční buněčné biologie starobylého multiproteinového mitochondriálního komplexu MICOS (mitochondrial contact site and cristae organization system).

#naseobjevy

Přečíst celé

Endemismus a diverzita trypanosom hmyzu na Papui-Nové Guinei

24.02.2020

Julius Lukeš z Biologického centra AV ČR a Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byl součástí mezinárodního badatelského týmu, který pátral v plošticích chycených na Papui-Nové Guineji po trypanosomách (Trypanosomatida), což jsou parazitičtí prvoci ze skupiny bičivek, které náleží mezi eukaryoty říše Excavata.

#naseobjevy

Přečíst celé

Společenstva fototrofních mikrobů v různých půdách vysoké Arktidy

03.02.2020

Josef Elster z Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Botanického ústavu AV ČR v Třeboni a jeho spolupracovníci nedávno prostudovali složení společenstev fototrofních mikrobů ve třech různých typech půd ve vysoké Arktidě. Výzkum proběhl v zálivu Petunia na Špicberkách.

#naseobjevy

Přečíst celé

Coleyova imunoterapie v boji proti rakovině

06.01.2020

Ondřej Uher se svými spolupracovníky z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a National Institutes of Health v americké Bethesdě navazuje na výzkum významného průkopníka imunoterapie Williama Coleyho. Imunoterapie je v dnešní době jeden z velmi slibných přístupů v léčbě rakoviny. Zahrnuje posílení vlastní imunity a její nasměrování proti nádoru.

#naseobjevy

Přečíst celé

Jak ptáci reagují na larvy a kukly slunéček

25.11.2019

Většina slunéček se chrání před predátory pomocí chemických látek ze skupiny alkaloidů a pyrazinů. Zároveň s chemickou obranou využívají i varovné aposematické zbarvení, kdy nápadným kontrastem výrazných barev předem varují své predátory. Dávají tím každému najevo, že jsou nejedlá, nechutná a toxická. Varovné zbarvení mají i larvy a kukly slunéček, které rovněž obsahují toxiny.

#naseobjevy

Přečíst celé

Společenstva rostlin, srážky a půda v brazilském sezónním tropickém lese

04.11.2019

Julia Sfair z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se svými kolegy prozkoumala vztahy mezi znaky rostlin, podmínkami prostředí a složením společenstev rostlin v kombinaci s narušováním prostředí v důsledku lidské činnosti v brazilské vegetaci zvané Caatinga, což suchomilná tropická vegetace s keři a nízkými stromy, která roste ve vnitrozemí severovýchodní Brazílie.

Přečíst celé

Izolace plastidů a mitochondrií z buněk řasy Chromera velia

14.10.2019

Miroslav Oborník z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR a jeho spolupracovníci se zásadním způsobem podíleli na objevu chromeridů, jednobuněčných prvoků, kteří jsou velmi blízce příbuzní výtrusovců. Tato skupina zahrnuje množství parazitů, z nichž někteří vyvolávají velmi závažná onemocnění, jak u lidí, tak i u dalších živočichů.

#naseobjevy

Přečíst celé

Jak živiny a voda ovlivňují rostlinnou produkci v mokřadní louce

23.09.2019

Keith Edwards z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a jeho spolupracovníci zkoumali, jak společné působení hydrologických poměrů a přísunu živin ovlivňuje produkci rostlin, a také obsah živin v rostlinách, u dvou vybraných druhů jednoděložných rostlin mokřadních luk. Výzkum proběhl na Třeboňsku, na mokřadních loukách u řeky Nežárky.

Přečíst celé

Experiment s monolity společenstva objasňuje mechanismy vzniku společenstev

02.09.2019

Francesco de Bello z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a španělského výzkumného centra CIDE-CSIC v Montacadě se svými spolupracovníky využil monolity společenstva k ověření současně působících vlivů abiotických a biotických „filtrů“ na vznik společenstva jednoletých rostlin. Svůj výzkum uskutečnili v suché stepi na sádrovci v Ciempozuelos nedaleko Madridu.

Přečíst celé

Jak změřit kulturu ochrany přírody ve vědecké literatuře

26.08.2019

Ivan Jarić z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR se svými kolegy použil tzv. analýzu sentimentu (jeden z typických nástrojů kulturomiky), když zkoumali, jak vědci zabývající se ochranou přírody komunikují své výsledky ve vědeckých časopisech.

Přečíst celé

Genom obaleče jablečného a jeho chemická ekologie

19.08.2019

Petr Nguyen z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR a jeho kolegové z početného mezinárodního vědeckého týmu zmapovali uspořádání genomu obaleče jablečného na úrovni chromozomů, které zahrnuje i pohlavní chromozom Z a část pohlavního chromozomu W. Významně tak přispěli k odhalení příčin jeho úspěchu v šíření a invazi do sadů po celém světě.

Přečíst celé

Speciace fíkových vosiček a jejich hostitelských fíkovníků

12.08.2019

Daniel Souto-Vilarós z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR a jeho spolupracovníci v mezinárodním badatelském týmu studovali genetickou strukturu populací šesti druhů fíkovníků a jejich opylovačů, fíkových vosiček, na tropickém výškovém gradientu hory Mt. Wilhelm na Papui-Nové Guineji.

Přečíst celé

Aktivita defensinů klíštěte pacifického proti patogenům

05.08.2019

James J. Valdéz z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Biologického centra AV ČR a Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně se stal členem mezinárodního týmu, který pátral po sekvencích defensinů v transkriptomu, tj. mezi sekvencemi mRNA, ve tkáních klíštěte pacifického. Objevili přitom sekvence pěti různých defensinů, které pojmenovali jako holosin 1-5.

Přečíst celé

Jaké je chemické složení a kyselost lesních půd v České republice

29.07.2019

Hana Šantrůčková z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a její kolegové ve své nové studii zhodnotili kvalitu lesních půd v rámci celé České republiky. Jejich cílem bylo určit míru zasažení lesních půd lidským vlivem, zjistit kyselost lesních půd a odhalit případné vztahy mezi kvalitou půdy a faktory prostředí.

Přečíst celé

<< předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující >>