Naše objevy

Ondřej Uher se svými spolupracovníky z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a National Institutes of Health v americké Bethesdě navazuje na výzkum významného průkopníka imunoterapie Williama Coleyho. Imunoterapie je v dnešní době jeden z velmi slibných přístupů v léčbě rakoviny. Zahrnuje posílení vlastní imunity a její nasměrování proti nádoru.

Coleyova imunoterapie v boji proti rakovině

06.01.2020

Ondřej Uher se svými spolupracovníky z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a National Institutes of Health v americké Bethesdě navazuje na výzkum významného průkopníka imunoterapie Williama Coleyho. Imunoterapie je v dnešní době jeden z velmi slibných přístupů v léčbě rakoviny. Zahrnuje posílení vlastní imunity a její nasměrování proti nádoru.

Přečíst celé

Jak ptáci reagují na larvy a kukly slunéček

25.11.2019

Většina slunéček se chrání před predátory pomocí chemických látek ze skupiny alkaloidů a pyrazinů. Zároveň s chemickou obranou využívají i varovné aposematické zbarvení, kdy nápadným kontrastem výrazných barev předem varují své predátory. Dávají tím každému najevo, že jsou nejedlá, nechutná a toxická. Varovné zbarvení mají i larvy a kukly slunéček, které rovněž obsahují toxiny.

Přečíst celé

Společenstva rostlin, srážky a půda v brazilském sezónním tropickém lese

04.11.2019

Julia Sfair z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se svými kolegy prozkoumala vztahy mezi znaky rostlin, podmínkami prostředí a složením společenstev rostlin v kombinaci s narušováním prostředí v důsledku lidské činnosti v brazilské vegetaci zvané Caatinga, což suchomilná tropická vegetace s keři a nízkými stromy, která roste ve vnitrozemí severovýchodní Brazílie.

Přečíst celé

Izolace plastidů a mitochondrií z buněk řasy Chromera velia

14.10.2019

Miroslav Oborník z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR a jeho spolupracovníci se zásadním způsobem podíleli na objevu chromeridů, jednobuněčných prvoků, kteří jsou velmi blízce příbuzní výtrusovců. Tato skupina zahrnuje množství parazitů, z nichž někteří vyvolávají velmi závažná onemocnění, jak u lidí, tak i u dalších živočichů.

Přečíst celé

Jak živiny a voda ovlivňují rostlinnou produkci v mokřadní louce

23.09.2019

Keith Edwards z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a jeho spolupracovníci zkoumali, jak společné působení hydrologických poměrů a přísunu živin ovlivňuje produkci rostlin, a také obsah živin v rostlinách, u dvou vybraných druhů jednoděložných rostlin mokřadních luk. Výzkum proběhl na Třeboňsku, na mokřadních loukách u řeky Nežárky.

Přečíst celé

Experiment s monolity společenstva objasňuje mechanismy vzniku společenstev

02.09.2019

Francesco de Bello z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a španělského výzkumného centra CIDE-CSIC v Montacadě se svými spolupracovníky využil monolity společenstva k ověření současně působících vlivů abiotických a biotických „filtrů“ na vznik společenstva jednoletých rostlin. Svůj výzkum uskutečnili v suché stepi na sádrovci v Ciempozuelos nedaleko Madridu.

Přečíst celé

Jak změřit kulturu ochrany přírody ve vědecké literatuře

26.08.2019

Ivan Jarić z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR se svými kolegy použil tzv. analýzu sentimentu (jeden z typických nástrojů kulturomiky), když zkoumali, jak vědci zabývající se ochranou přírody komunikují své výsledky ve vědeckých časopisech.

Přečíst celé

Genom obaleče jablečného a jeho chemická ekologie

19.08.2019

Petr Nguyen z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR a jeho kolegové z početného mezinárodního vědeckého týmu zmapovali uspořádání genomu obaleče jablečného na úrovni chromozomů, které zahrnuje i pohlavní chromozom Z a část pohlavního chromozomu W. Významně tak přispěli k odhalení příčin jeho úspěchu v šíření a invazi do sadů po celém světě.

Přečíst celé

Speciace fíkových vosiček a jejich hostitelských fíkovníků

12.08.2019

Daniel Souto-Vilarós z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR a jeho spolupracovníci v mezinárodním badatelském týmu studovali genetickou strukturu populací šesti druhů fíkovníků a jejich opylovačů, fíkových vosiček, na tropickém výškovém gradientu hory Mt. Wilhelm na Papui-Nové Guineji.

Přečíst celé
<< předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující >>