Naše objevy

Josef Elster z Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Botanického ústavu AV ČR v Třeboni a jeho kolegové nedávno prostudovali kmen sinic z okruhu rodu Nostoc, označený jako ARC8. Tento kmen byl izolován ve Františkově, v záplavové oblasti řeky Dračice, která je pravostranným přítokem Lužnice, v jihovýchodní části Jihočeského kraje.

Nový druh sinice Nostoc neudorfense z České republiky

22.06.2020

Josef Elster z Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Botanického ústavu AV ČR v Třeboni a jeho kolegové nedávno prostudovali kmen sinic z okruhu rodu Nostoc, označený jako ARC8. Tento kmen byl izolován ve Františkově, v záplavové oblasti řeky Dračice, která je pravostranným přítokem Lužnice, v jihovýchodní části Jihočeského kraje.

Přečíst celé

Způsob života podmiňuje genetickou strukturu lidských populací v africkém Sahelu

08.06.2020

Pavel Duda z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se stal součástí týmu, který sestavil rozsáhlý soubor genetických dat, zahrnující sekvence mitochondriální DNA a z „mužského“ pohlavního chromozomu Y. Celkem zpracovali 1 714 vzorků DNA od 39 lidských populací, žijících v západní, centrální a východní části Sahelu.

Přečíst celé

Jak zkoumat mikrobiomy komárů přenášejících infekce

01.06.2020

Vliv používaných metod při výzkumu na mikrobiomy zkoumaných komárů se svými kolegy prostudovala Sonia M. Rodríguez-Ruano z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Badatelé porovnávali různé přístupy ve výzkumu mikrobiomu komářích vektorů a snažili se najít efektivní a ekonomicky přijatelný postup pro studium mikrobiomu na úrovni jednotlivých komárů.

Přečíst celé

Vzájemné působení hlístic a vosiček v housenkách blýskavek

18.05.2020

Haq Abdul Shaik z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR a jeho spolupracovníci použili housenky blýskavek, aby ověřili vzájemné působení mezi entomopatogenními hlísticemi Steinernema carpocapsae a parazitickými vosičkami Habrobracon hebetor.

Přečíst celé

Jak vlny veder ovlivňují život sladkovodních plžů uchatek

04.05.2020

Bruno M. Carreira z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, portugalské Universidade de Lisboa a švédské Uppsala University se svými spolupracovníky prozkoumal vliv délky vlny vedra na příjem potravy a životní cyklus sladkovodního plže uchatky Radix balthica, který se běžně vyskytuje v Evropě i Asii.

Přečíst celé

Objev enzymů DNA metyltransferáz u klíštěte obecného

06.04.2020

Kateryna Kotsarenko z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a z Biologického centra AV ČR a její spolupracovníci prostudovali metylaci DNA v genomu klíštěte obecného, v různých stádiích jeho životního cyklu a v obou pohlavích. Zaměřili se přitom na enzymy DNA metyltransferázy, které jsou za metylaci DNA zodpovědné.

Přečíst celé

Evoluční buněčná biologie mitochondriálního komplexu MICOS z pohledu parazita

16.03.2020

Hassan Hashimi z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR se ve své nové studii zaměřil na využití pozoruhodného modelového organismu trypanosomy spavičné (Trypanosoma brucei) pro výzkum evoluční buněčné biologie starobylého multiproteinového mitochondriálního komplexu MICOS (mitochondrial contact site and cristae organization system).

Přečíst celé

Endemismus a diverzita trypanosom hmyzu na Papui-Nové Guinei

24.02.2020

Julius Lukeš z Biologického centra AV ČR a Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byl součástí mezinárodního badatelského týmu, který pátral v plošticích chycených na Papui-Nové Guineji po trypanosomách (Trypanosomatida), což jsou parazitičtí prvoci ze skupiny bičivek, které náleží mezi eukaryoty říše Excavata.

Přečíst celé

Společenstva fototrofních mikrobů v různých půdách vysoké Arktidy

03.02.2020

Josef Elster z Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Botanického ústavu AV ČR v Třeboni a jeho spolupracovníci nedávno prostudovali složení společenstev fototrofních mikrobů ve třech různých typech půd ve vysoké Arktidě. Výzkum proběhl v zálivu Petunia na Špicberkách.

Přečíst celé

Coleyova imunoterapie v boji proti rakovině

06.01.2020

Ondřej Uher se svými spolupracovníky z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a National Institutes of Health v americké Bethesdě navazuje na výzkum významného průkopníka imunoterapie Williama Coleyho. Imunoterapie je v dnešní době jeden z velmi slibných přístupů v léčbě rakoviny. Zahrnuje posílení vlastní imunity a její nasměrování proti nádoru.

Přečíst celé

Jak ptáci reagují na larvy a kukly slunéček

25.11.2019

Většina slunéček se chrání před predátory pomocí chemických látek ze skupiny alkaloidů a pyrazinů. Zároveň s chemickou obranou využívají i varovné aposematické zbarvení, kdy nápadným kontrastem výrazných barev předem varují své predátory. Dávají tím každému najevo, že jsou nejedlá, nechutná a toxická. Varovné zbarvení mají i larvy a kukly slunéček, které rovněž obsahují toxiny.

Přečíst celé

Společenstva rostlin, srážky a půda v brazilském sezónním tropickém lese

04.11.2019

Julia Sfair z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se svými kolegy prozkoumala vztahy mezi znaky rostlin, podmínkami prostředí a složením společenstev rostlin v kombinaci s narušováním prostředí v důsledku lidské činnosti v brazilské vegetaci zvané Caatinga, což suchomilná tropická vegetace s keři a nízkými stromy, která roste ve vnitrozemí severovýchodní Brazílie.

Přečíst celé

Izolace plastidů a mitochondrií z buněk řasy Chromera velia

14.10.2019

Miroslav Oborník z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR a jeho spolupracovníci se zásadním způsobem podíleli na objevu chromeridů, jednobuněčných prvoků, kteří jsou velmi blízce příbuzní výtrusovců. Tato skupina zahrnuje množství parazitů, z nichž někteří vyvolávají velmi závažná onemocnění, jak u lidí, tak i u dalších živočichů.

Přečíst celé
<< předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující >>