Aktivita defensinů klíštěte pacifického proti patogenům

05.08.2019

James J. Valdéz z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Biologického centra AV ČR a Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně se stal členem mezinárodního týmu, který pátral po sekvencích defensinů v transkriptomu, tj. mezi sekvencemi mRNA, ve tkáních klíštěte pacifického. Objevili přitom sekvence pěti různých defensinů, které pojmenovali jako holosin 1-5.


Život parazitů, jako jsou třeba klíšťata, není právě jednoduchý. Musejí si nalézt hostitele a pak od něj získat potřebnou stravu. Zároveň ale také často čelí útokům na sebe samotné, které mají na svědomí různé patogeny. Když dojde k infekci patogenu u klíštěte, tak se v těle klíštěte spustí komplexní obranný systém vrozené imunity klíštěte. Významnou součástí této imunity je tvorba antimikrobiálních peptidů. Mezi těmito pozoruhodnými látkami jsou dnes nejvíce prostudované defensiny, malé peptidy, které jsou schopné zasahovat proti bakteriím, patogenním houbám i celé řadě virů. Defensiny již byly prostudovány u několika druhů klíšťat. Zatím se ale ví jen velmi málo o výskytu defensinů a jejich aktivitě u klíštěte pacifického (Ixodes holocyclus)

Toto klíště je známé také pod názvem „Australian paralysis tick“ a je považováno za medicínsky nejvíce významné ze všech australských klíšťat. Jeho přisátí totiž může vyvolat paralýzu, protože klíště pacifické vylučuje do těla hostitele neurotoxiny. Kromě lidí napadá i domácí mazlíčky, hospodářská zvířata i volně žijící druhy australské fauny. James J. Valdéz z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Biologického centra AV ČR a Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně se stal členem mezinárodního týmu, který pátral po sekvencích defensinů v transkriptomu, tj. mezi sekvencemi mRNA, ve tkáních klíštěte pacifického. Objevili přitom sekvence pěti různých defensinů, které pojmenovali jako holosin 1-5. Následně pak zjišťovali aktivitu vybraných holosinů proti bakteriím a houbám.

Badatelé zjistili, že holosiny klíštěte pacifického mají molekulární znaky, které se nacházejí i u defensinů jiných klíšťat. Experimenty ukázaly, že vybrané holosiny 2 a 3 jsou velmi aktivní proti grampozitivním bakteriím Staphylococcus aureus a Listeria grayi. Tyto holosiny byly rovněž aktivní proti plísni Fusarium graminearum a kvasince Candida albicans. V dostatečném množství tyto holosiny úplně zabrání růstu zmíněných mikroorganismů. Výzkum prokázal, že u klíštěte pacifického je přítomna celá multigenní rodina defensinů, které vykazují širokou antimikrobiální aktivitu.

Cabezas-Cruz, A., Tonk, M., Bleackley, M. R., Valdés, J. J., Barrero, R. A., Hernández-Jarguín, A., Moutailler, S., Vilcinskas, A., Richard-Forget, F., Anderson, M. A., Rodriguez-Valle, M. 2019. Antibacterial and antifungal activity of defensins from the Australian paralysis tick, Ixodes holocyclus. Tick and Tick-borne Diseases 10: 101269.

Kontakt: James Jason Valdés, Ph.D. (valdjj at gmail.com)

Obrázek: Struktura a další charakteristiky defensinů z rodiny holosinů. Kredit: Cabezas-Cruz et al. (2019).