Menu

Co ovlivňuje sociální status mužů papuánského etnika Garisakang?


Člověk je tvor společenský. Ve všech lidských společenstvech existují sociální hierarchie, ale vlastnosti důležité pro vysoký sociální status se mohou u jednotlivých společností lišit. Výzkum industriálních společností Západu ukazuje, že nízký sociální status je obvykle spojený se špatným zdravotním stavem a trvale zvýšenou úrovní stresu. Zatím ale není jasné, jestli jde o recentní jev v evoluci lidské sociality, spojený s průmyslovou civilizací, anebo univerzální vlastnost lidských společenství.

Martina Konečná z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a centra New Guinea Binatang Research Center v Madangu na Papui – Nové Guinei se podílela na výzkumu vztahu mezi sociálně-ekonomickým statusem a lokálními parametry sociálního statusu mužů, věku, indexu tělesné hmotnosti (BMI) a hladinou hormonu kortizolu u relativně rovnostářského společenství etnika Garisakang v nížinné Papui – Nové Guinei.

 

Badatelé nechali 16 žen a 16 mužů zmíněného etnika ohodnotit celkem 15 parametrů významných pro sociální status mužů u 32 mužů etnika Garisakang. Tyto znaky zahrnovaly společenskost, lovecké dovednosti, válečnické dovednosti nebo vliv ve společenství. Výsledky studie ukazují, že muži z etnika Garisakang s vyšším příjmem, ale ne s celkově vyšším sociálně-ekonomickým statusem, ve skutečnosti zažívají vyšší úroveň stresu. Může to souviset s psychologickým stresem, který doprovází tržní chování u etnika anebo to vyplývá z kulturně specifických očekávání sdílení zdrojů zajištěnými členy společenství a s tím souvisejícími obavami z konfliktu. Být bohatý u etnika Garisakang zřejmě není úplně jednoduché.

Konečná, M., Urlacher, S. S. 2017. Male social status and its predictors among Garisakang forager-horticulturalists of lowland Papua New Guinea. Evolution and Human Behavior 38: 789–797.

Kontakt: Mgr. Martina Konečná, Ph.D. (konecnam at prf.jcu.cz)