Co prozradila evoluční studie lovců-sběračů o původu náboženství?

27.09.2016

Víra v nadpřirozeno a náboženské rituály jsou vlastní prakticky všem lidským kulturám. Z toho lze usuzovat, že náboženství má hluboké evoluční kořeny, které nejspíš sahají před vznik našeho druhu Homo sapiens. Chování, které má s náboženstvím hodně společného, pozorujeme i u našich blízkých příbuzných, šimpanzů. Jejich dešťové a ohňové tance nám připadají až podezřele podvědomé.

Kde se ale vlastně náboženství vzalo? Jak probíhala evoluce raného náboženství u našich předků? Tyto otázky řeší lidé už od nepaměti, možná tisíce let. V dnešní době máme k dispozici fylogenetické metody, s jejichž pomocí lze rekonstruovat nejen evoluci kosterních znaků, barvy peří nebo třeba velikosti těla, ale i evoluci chování, historii lidských populací nebo jazyků, a také evoluci náboženství přírodních etnik.

 

Pavel Duda z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a jeho dva zahraniční kolegové shromáždili data o celkem 33 soudobých lovecko-sběračských společnostech, jejichž náboženství charakterizovali pomocí sedmi znaků, jako je například praktikování šamanismu, uctívání předků nebo víra v posmrtný život. Poté pomocí fylogenetické analýzy určili, jak jsou jednotlivé charakteristiky náboženství staré, a jak se měnily v průběhu evoluce lidských etnik.

Badatelé zjistili, že ze studovaných znaků náboženství nejhlouběji do minulosti zasahuje animismus, tedy víra, že všechny bytosti, věci a jevy kolem nás obsahují životní sílu a mohou ovlivňovat lidské životy. To je v souladu s tradičními představami, že právě animismus hrál v evoluci náboženství klíčovou roli. Animismus pak v průběhu evoluce náboženství podle této studie následuje víra v posmrtný život, šamanismus a uctívání předků, přičemž tyto aspekty náboženství jsou ve společnostech lovců-sběračů úzce provázány. Naopak víra v existenci nejvyššího božstva – všemocného stvořitele a morální autority – podle všeho u raných společností lovců-sběračů scházela. Takové typy víry se objevují až později v průběhu evoluce náboženství. Podle všeho příliš nesouvisejí s ostatními aspekty náboženství, ale spíše s konkrétními ekologickými a sociálními poměry etnika, jako je například způsob obživy a společenské rozvrstvení.

Peoples, H. C., Duda, P., Marlowe, F. W. 2016. Hunter-Gatherers and the Origins of Religion. Human Nature 27: 261-282.

Kontakt: Mgr. Pavel Duda (dudapa01 at gmail.com)