Menu

Co prozradila molekulární fylogeneze „pravých“ slunéček?


Takzvaná pravá slunéčka, což jsou zástupci tribu Coccinellini, podskupiny čeledi slunéčkovitých, představují relativně velká slunéčka s velmi rozmanitým vzhledem i ekologií. Mnoho těchto slunéček se živí mšicemi, jako například slunéčko sedmitečné, ale to není zdaleka vše. Některá z nich se živí malými plošticemi, merami, třásněnkami, ale i larvami brouků nebo motýlů, pylem, sporami hub, a někdy dokonce rostlinnými pletivy. Některá z těchto slunéček jsou významná v biologickém boji proti škůdcům, jiná se zase šíří jako invazní druhy. Přesto doposud nebylo známo mnoho o jejich evoluční historii a fylogenetických vztazích.

Oldřich Nedvěd z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR se stal členem mezinárodního vědeckého týmu, který vypracoval zatím nejúplnější fylogenetickou analýzu „pravých“ slunéček tribu Coccinellini. Ve své analýze, která byla založena na 3 jaderných a 1 mitochondriálním genu, zahrnuli celkem 38 druhů slunéček, která reprezentují všechny hlavní skupiny tribu. Z fylogenetické analýzy pak mohli vyčíst, jaké znaky těchto slunéček jsou původní, a které jsou naopak odvozené a vznikly později během historie tribu Coccinellini.

 

Z výsledků fylogenetické analýzy vyplývá, že původní potravou „pravých“ slunéček byly mšice, a že jim byl vlastní dravý způsob života. Život dravce ale zároveň slunéčkům zřejmě nabízí možnost relativně snadno změnit jídelníček a specializovat se na úplně jinou stravu, v extrémních případech až na pojídání hub nebo rostlin. Dospělá slunéčka, která se živí mšicemi, totiž mohou přežívat nepříznivá období díky pojídání pylu nebo nektaru z květů rostlin. Vědci také zjistili, že původní taxonomická klasifikace „pravých“ slunéček byla ovlivněna morfologickou podobností druhů, které si ve skutečnosti nejsou blízce příbuzné.

Escalona, H. E., Zwick, A. Li, H.-S., Li, J., Wang, X., Pang, H., Hartley, D., Jermiin, L. S., Nedvěd, O., Misof, B., Niehuis, O., Ślipiński, A., Tomaszewska, W. 2017. Molecular phylogeny reveals food plasticity in the evolution of true ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae: Coccinellini). BMC Evolutionary Biology 17: 151.

Kontakt: doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc. (nedved at prf.jcu.cz)