Menu

Dlouhodobá zátěž dusíkem omezuje dostupnost uhlíku v půdě


Mikroorganismy v lesních půdách hrají klíčovou roli v koloběhu dusíku. Zatím ale detailně neznáme dopady dlouhodobé zátěže tohoto prostředí velkým množstvím dusíku. Michal Choma z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a jeho kolegové se proto zaměřili na to, jak vysoká hladina dusíku působí na obsah dusíku v biomase půdních mikroorganismů, rovněž na obsah uhlíku a fosforu v půdě, na hydrolytické a oxidační enzymy, na složení společenstva mikroorganismů a také na chemii půdy.

Studie probíhala ve třech dlouhodobě sledovaných smrkových lesích ve Švédsku a v České republice. Výzkum pokrýval místa, která se liší mírou atmosférické zátěže dusíkem, a navíc v rámci dvou z těchto ploch probíhají experimenty s dlouhodobým přídavkem dusíku. Výsledky studie ukazují, že v místech vysoké zátěže dusíkem se snižuje poměr mezi uhlíkem a dusíkem a zvyšuje se obsah anorganických sloučenin dusíku v lesní půdě.

Zvýšený obsah dusíku v půdě vedl i k poklesu biomasy mikroorganismů v půdě a k omezení jejich aktivity, měřené jako bazální respirace v půdě. Podobně na místech s velkým obsahem dusíku poklesla i hydrolytická aktivita enzymů mikroorganismů, spojených se získáváním dusíku z prostředí, a naopak vzrostla hydrolytická aktivita enzymů mikroorganismů, které jsou spojené se získáváním uhlíku. V prostředí zatíženém dusíkem docházelo ke změnám ve společenstvech bakterií. Zvyšovalo se relativní zastoupení Gram-pozitivních bakterií a ubývalo Gram-negativních bakterií. Zastoupení hub v půdě se vlivem dusíku neměnilo. Badatelé dospěli k závěru, že dlouhodobá zátěž prostředí smrkových lesů dusíkem vede k omezení dostupnosti dalších zdrojů, jako je například uhlík, pro společenstva půdních mikroorganismů.

Rappe-George, M. O., Choma, M.Čapek, P., Börjesson, G., Kaštovská, E.Šantrůčková, H., Gärdenäs, A. I. 2017. Indications that long-term nitrogen loading limits carbon resources for soil microbes. Soil Biology and Biochemistry 115: 310–321.

Kontakt: Mgr. Michal Choma (chomic et email.cz)