Menu

Evoluce krys rodu Stenocephalemys v Etiopii


Etiopská vysočina na území Etiopie, Eritreje a Somálska představuje nejrozsáhlejší soustavu horských biotopů v Africe. Územím Etiopské vysočiny prochází Velká příkopová propadlina, a také se zde často prudce mění nadmořská výška. V takto členité krajině se vyskytuje řada endemických druhů, které nabízejí zajímavé příležitosti pro výzkum evolučních procesů. Týká se to i místních hlodavců, jejichž blízce příbuzné druhy se často navzájem nápadně liší.

Mezinárodní tým badatelů, jehož členem se stal Radim Šumbera z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, prostudoval v prostředí Etiopské vysočiny evoluci krys z rodu Stenocephalemys. Během výzkumu využili genetickou databázi těchto krys, kterou tvoří 347 vzorků ze čtyř desítek lokalit. S její pomocí zkoumali relativní význam přírodního výběru, geografické izolace a křížení pro vznik nových druhů během období pleistocénu.

 

Fylogenetická analýza nakonec badatele přivedla k modelu, podle kterého evoluce krys rodu Stenocephalemys v Etiopii zahrnovala dva případy působení přírodního výběru při vzniku nových druhů podél gradientu nadmořské výšky, a také mnohonásobné přechody populací krys přes Velkou příkopovou propadlinu v suchých a chladných obdobích pleistocénu. Po vzniku izolovaných populací krys pak následovala křížení těchto populací, když k tomu krysy dostaly příležitost. Analýza fylogeneze a genetických vztahů umožnila badatelům vytipovat oblasti, které si zaslouží pozornost z hlediska ochrany přírody.

Bryja, J., Kostin, D., Meheretu, Y., Šumbera, R., Bryjová, A., Kasso, M., Mikula, O., Levrenchenko, L. A. 2017. Reticulate Pleistocene evolution of Ethiopian rodent genus along remarkable altitudinal gradient Molecular Phylogenetics and Evolution online 27. 9. 2017.

Kontakt: doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D. (sumbera at prf.jcu.cz)