Menu

Fylogeneze všech měňavkovců


Kdysi dávno si biologové mysleli, že všichni prvoci, kteří žijí v podobě měňavek, patří k sobě do jediné skupiny. Výzkum fylogenetických vztahů, založený na sekvencích DNA, je ale vyvedl z omylu. Rozmanité měňavky jsou dnes řazené do většiny hlavních skupin eukaryot. Nejvíce jich ale je ve skupině měňavkovců, čili Amoebozoa. Jsou to úžasná stvoření, obvykle složená z jediné velké buňky, která se pohybuje pomocí panožek.

Měňavkovci možná nejsou druhově nejpočetnější linií eukaryot, ale zároveň představují výjimečně pestrou skupinou, která zahrnuje významné modelové organismy a neméně významné patogeny. Vyskytují se snad ve všech typech prostředí a často hrají důležité role v ekologických vztazích. Přesto jsou v mnoha ohledech stále jen málo prozkoumaní. Mezinárodní tým badatelů, jehož členem byl i Martin Kostka z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR, vypracoval fylogenetickou analýzu založenou na 325 genech, která zahrnuje reprezentativní vzorek 61 druhů napříč celou skupinou měňavkovců.

 

Výsledná fylogeneze měňavkovců odmítá řadu závěrů předchozích studií. Měňavkovce rozděluje na dvě hlavní skupiny – Discosea a Tevosa. Badatelé rovněž potvrdili hypotézu, podle které se společný předek měňavkovců množil sexuálně a měl bičík. Během evoluční historie měňavkovců pak docházelo k tomu, že jednotlivé skupiny nezávisle na sobě přicházely o znaky spojené se životním cyklem, jako je právě schopnost pravidelného a zřetelného sexuálního množení nebo přítomnost bičíku.

Kang, S., Tice, A. K., Spiegel F. W., Silberman, J. D., Pánek, T., Čepička, I., Kostka, M., Kosakyan, A., Alcântara, D. M. C., Roger, A. J., Shadwick, L. L., Smirnov, A., Kudryavtsev, A., Lahr, D. J. G., Brown, M. W. 2017. Between a Pod and a Hard Test: The Deep Evolution of Amoebae. Molecular Biology and Evolution 34: 2258–2270.

Kontakt: Mgr. Martin Kostka, Ph.D. (mkostka at centrum.cz)