Menu

Geografické rozšíření španělských trýzelů s různým počtem chromozómů


Geografické rozšíření španělských trýzelů s různým počtem chromozómů

V evoluci rostlin hrají významnou roli změny počtů chromozómů, k nimž dochází snadněji a častěji, než je tomu u živočichů. A nejde jenom o vznik nových druhů. V řadě případů se stává, že různé počty chromozomů mají i populace rostlin jednoho druhu. Rozšíření populací určitého druhu rostliny s různým počtem chromozómů přitom často odpovídá geografii krajiny, ve které rostou. Proto se odborníci domnívají, že by výskyt rostlin s různým počtem chromozomů na různých místech v krajině mohl souviset s tím, že změny počtu chromozómů mají adaptivní význam a slouží k přizpůsobování rostlin prostředí.

Paolo Biella z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR se stal členem týmu badatelů, který se zaměřil na adaptivní význam geografického rozšíření populací španělského trýzele Erysimum mediohispanicum s různým počtem chromozómů. Jde o atraktivně stříbřitou a výrazně žlutě kvetoucí bylinu z čeledi brukvovitých, která roste na mnoha místech horských oblastí východního Španělska, především v lesích a křoviscích. Badatelé brali v úvahu kromě samotné rozšíření i klimatické faktory, nadmořskou výšku, vlastnosti půd a další parametry.

 

Výsledky studie ukázaly, že rozšíření populací trýzele s různým počtem chromozómů má výrazně geografické uspořádání. Diploidní rostliny se dvěma sádkami chromozómů rostou v jižní části výskytu trýzele, zatímco tetraploidi se čtyřmi sádkami chromozómů rostou v jeho severní části. Mezi populacemi těchto rostlin sice existuje kontaktní zóna, tok genů je mezi nimi ale zřejmě minimální. Rostliny s jiným počtem chromozómů, například triploidní a jiné, se mezi těmito trýzeli prakticky nevyskytují. Autoři studie dospěli k závěru, že v případě trýzele počty chromozómů rostlin naznačují spojitost s jejich adaptacemi na podmínky prostředí.

Muñoz-Pajares, A. J., Perfectti, F., Loureiro, J., Abdelaziz, M., Biella, P., Castro, M., Castro, S., Gómez, J. M. 2018. Niche differences may explain the geographic distribution of cytotypes in Erysimum mediohispanicum. Plant Biology 20(Suppl. 1): 139–147.

Kontakt: Paolo Biella (paolo.biella at entu.cas.cz)