Menu

Imunita, alfa-gal a univerzální vakcíny proti infekcím


Infekční onemocnění stále představují závažnou globální hrozbu pro lidské zdraví i životy. Významnou roli mezi nimi hrají infekce přenášené klíšťaty nebo krevsajícím hmyzem, jejichž původcem mohou být viry, bakterie, i eukaryotní organismy. Pro řadu závažných infekcí, ať až přenášených či nikoliv, zatím nejsou k dispozici účinná očkování. Náležejí k nim například malárie, leishmanióza, spavá nemoc, Chagasova nemoc, borelióza nebo tuberkulóza.

Alejandro Cabezas-Cruze z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Biologického centra AV ČR, a rovněž z francouzského výzkumného centra Institut National de la Recherche Agronomique, společně se svým kolegou upozorňuje, že výše uvedené choroby mají společnou ještě jednu věc – na povrchu jejich patogenů jsou molekuly sacharidu zvaného alfa-gal. Tento sacharid je u organismů na Zemi běžný, ale lidé shodou okolností během evoluce ztratili schopnost tvořit alfa-gal ve svém těle.

 

To je unikátní situace, kterou bychom mohli využít při vývoji očkování. Pokud by se podařilo zacílit lidský imunitní systém proti molekulám alfa-galu na povrchu patogenů, tak bychom mohli získat univerzální vakcínu proti infekčních chorobám spojených s alfa-galem. Dosavadní výsledky výzkumu podle Cabezase-Cruzeho a jeho kolegy ukazují, že slibnou cestou pro vývoj vakcín proti významným a doposud nezvládnutým infekčním chorobám by měly být probiotické vakcíny. Takové vakcíny obsahují bakterie, na jejichž buněčné stěně jsou antigeny s alfa-galem. Probiotické vakcíny by mohly zásadním způsobem omezit dosavadní vliv infekčních chorob a zlepšit zdraví lidí po celém světě.

Cabezas-Cruz, A., De la Fuente, J., 2017. Immunity to α-Gal: Toward a Single-Antigen Pan-Vaccine To Control Major Infectious Diseases. ACS Central Science online 10. 11. 2017.

Kontakt: MVDr. Alejandro Cabezas-Cruz (alejandrocabezascruz at yahoo.es)