Menu

Jak běžná je symbióza mravenců a křísů přímo v mraveništi?


Jak běžná je symbióza mravenců a křísů přímo v mraveništi?

Mravenci představují velice zajímavou, ekologicky pestrou a hlavně počtem jedinců velmi významnou skupinu bezobratlých. Mravenci jsou všudypřítomní, ale stěžejní roli hrají především v tropických deštných lesích, kde fungují v potravních sítích jako významní herbivoři, všežravci i predátoři. V pralese často žijí v neobyčejné vysokém počtu, staví ohromná hnízda s mnoha mravenci a mohou obsadit celý strom nebo i kus pralesa. Jedním z klíčových mechanismů, díky nimž jsou mravenci v tropech tak početní, je i jejich schopnost využívat takzvané trofobiotické vztahy s jinými druhy hmyzu. Trofobiózu, čili soužití kvůli potravě, známe i z naší středoevropské zkušenosti. Snad každý už někdy pozoroval mravence, jak pečuje o mšice a bere si za to jejich medovici, tj. sladké výměšky. Medovice často představuje zásadní složku potravy mravenců.

 

Některé z trofobióz jsou poněkud skryté před našimi zraky, protože se odehrávají přímo v mraveništích. Na takové trofobiózy se zaměřili Nichola S. Plowman z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR a její spolupracovníci, když studovali vztahy mezi stromovými druhy mravenců a křísy v různých nadmořských výškách v oblasti hory Mt. Wilhelm na Papui Nové Guinei. Mimo jiné se jim podařilo pozorovat doposud neznámý vztah mezi mravenci rodu Pseudolasius a křísy. Dotyčné křísy nebylo možné určit až do druhu, ale pomocí morfologických a molekulárních dat badatelé dospěli k tomu, že jde o křísy z čeledi Flatidae, která náleží do skupiny svítilek (Fulgoromorpha). Vztahy mezi mravenci a křísy byly ve studovaném území relativně vzácné a představovaly pouze 6 procent všech objevených trofobióz. Nejčastěji se vyskytovaly v nadmořských výškách kolem 900 metrů. O vztazích mezi mravenci a křísy toho zatím víme jen málo, takže je bude nutné studovat i v budoucnu.

Klimeš, P., Borovanská, M., Plowman, N. S., Leponce, M. 2018. How common is trophobiosis with hoppers (Hemiptera: Auchenorrhyncha) inside ant nests (Hymenoptera: Formicidae)? Novel interactions from New Guinea and a worldwide overview. Myrmecological News 26: 31-45.

Kontakt: MSc. Nichola S. Plowman (nichola.plowman at gmail.com)