Menu

Jak dobytek ovlivňuje společenstvo původních býložravců Patagonie?


Hlavní silou, která pohání ekologické a evoluční změny ve společenstvech organismů, je konkurence. Právě kvůli konkurenci vznikají mohutné selekční tlaky, jejichž působením se od sebe druhy ve společenstvu navzájem oddalují v klíčových vlastnostech, jako je například využívání zdrojů. Výsledkem takových procesů bývá rozdělení biotopů, kterým se tlumí konkurence mezi druhy, co žijí spolu na jednom místě.

Carlos Carmona z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a jeho spolupracovníci ve své studii zkoumali změny v rozdělení biotopů společenstva býložravců jižní Patagonie, k nimž došlo v důsledku příchodu hospodaření s dobytkem před 130 lety. Pro výzkum si vybrali oblast národního parku Torres del Paine, který je jedním z největších a také nejkrásnějších v Chile. Přímo v národním parku není prakticky žádný dobytek, zatímco v okolí se nejčastěji pasou ovce, které v mnohem menší míře doplňují krávy a koně. Společenstvo původních patagonských býložravců tvoří především lamy guanako a pak také dva druhy velkých býložravých ptáků, nanduové pampoví a husice magellanské.

 

Výsledky výzkumu ukázaly, že původní býložravci jsou ve využití prostředí navzájem do značné míry oddělení. U druhů, které spolu po dlouhou dobu žijí na jednom místě, to je možné očekávat. Když spolu žijí původní býložravci a dovezený dobytek, tak se ve využívání prostředí navzájem více překrývají. I v takovém případě ale během času dochází k postupnému rozrůzňování ekologických nároků těchto druhů, a zároveň ke zužování těchto nároků, jak u domácích, tak u dovezených býložravců.

Traba, J., Iranzo, E. C., Carmona, C. P., Malo, J. E. 2017. Realised niche changes in a native herbivore assemblage associated with the presence of livestock. Oikos 126: 1400–1409.

Kontakt: Carlos P. Carmona, Ph.D. (perezcarmonacarlos at gmail.com)