Menu

Jak jsou společenstva středomořských plevelů zranitelná při ztrátě druhů?


V současné době dochází po celém světě k velkým tlakům na využívání půdy. To často vede ke snižování biodiverzity a následnému omezení funkčnosti ekosystémů. Zároveň se ale také ukazuje, že ne všechny druhy jsou pro fungování ekosystémů stejné důležité. Ztráta některých druhů rozboří zásadní funkce ekosystému, kdežto ztráty jiných druhů si prakticky nikdo ani nevšimne.

Pokud chceme zjistit, jak intenzivní využívání půdy v budoucnu zasáhne ekosystémy, tak je užitečné zhodnotit zranitelnost funkční diverzity ekosystému vůči zmizení druhů, které ekosystém tvoří. Stávající postupy pro takové zhodnocení jsou ale závislé na druhové bohatosti hodnoceného ekosystému. Když dojde ke ztrátě druhu v druhově chudém ekosystému, tak to může být hodnoceno jako mnohem závažnější ztráta, než když se ztratí druh z druhově bohatého ekosystému. To pak může vést k zavádějícím výsledkům.

 

Carlos Carmona z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vedl mezinárodním tým odborníků, který navrhl postup, jak z hodnocení zranitelnosti ekosystémů odfiltrovat jednoduchý vliv druhové bohatosti ekosystému. Vědci pak tento nový přístup vyzkoušeli na společenstvech plevelů ve Středomoří. Výsledky jejich výzkumu ukázaly, že si nejvíce pozornosti zasluhují společenstva rostlin v územích se střední intenzitou využívání v zemědělství. Jen malý pokles intenzity využití těchto ploch by totiž mohl vést ke zvýšení počtu druhů rostlin, zvýšení funkční diverzity ekosystému, a také ke snížení zranitelnosti funkční diverzity ztrátou druhů, které tato společenstva tvoří.

Carmona, C. P., Guerrero, I., Morales, M. B., Oñate, J. J., Peco, B. 2017. Assessing vulnerability of functional diversity to species loss: a case study in Mediterranean agricultural systems. Functional Ecology 31: 427-435.

Kontakt: Carlos P. Carmona, Ph.D. (perezcarmonacarlos at gmail.com)