Menu

Jak probublává plyn ve vodách jihočeské nádrže Římov?


Když ve vnitrozemských vodách dochází k probublávání plynu, takzvané ebulaci, tak se do atmosféry dostávají některé skleníkové plyny. Jde hlavně o metan, oxid uhličitý a oxid dusný. V dnešní době takové probublávání plynů představuje jednu z hlavních cest metanu a dalších plynů do atmosféry. S metanem se přitom pojí obavy v souvislosti s globálním oteplováním. V porovnání s oxidem uhličitým je to totiž mnohonásobně účinnější skleníkový plyn. Proto si i probublávání plynů ve vnitrozemských vodách získává stále větší pozornost odborníků.

Tomáš Picek z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a jeho spolupracovníci po dobu dvou let studovali probublávání plynů v jihočeské sladkovodní nádrži Římov. Zajímalo je probublávání plynů během sezóny a také jeho rozložení v prostoru nádrže Římov, což je typická údolní nádrž mírného pásu, sloužící jako zásobárna pitné vody. V průběhu celého roku prováděli hydroakustická pozorování, s nimiž je možné sledovat probublávání v nádrži. Zjišťovali také, jaké jsou koncentrace metanu a oxidu uhličitého v probublávajících plynech.

 

Naměřená data ukazují, že v Římově probublává nejvíce plynu během podzimu. Je to v průměru sedmkrát více, nežli ve zbylých částech roku. Na podzim probublává plyn i ve větších hloubkách, celkem asi na dvou třetinách plochy nádrže. Prostorové rozložení probublávání plynů těsně souvisí se vzdáleností od přítoku vodu do nádrže, která tam přináší organickou hmotu. Pokud jde o složení probublávajících plynů, většinu představuje metan. Jeho obsah je v průměru 52 procent a v některých případech se blíží téměř k 100 procentům.

Tušer, M., Picek, T., Sajdlová, Z., Jůza, T., Muška, M. 2017. Seasonal and Spatial Dynamics of Gas Ebullition in a Temperate Water-Storage Reservoir. Water Resources Research online 15. 10. 2017.

Kontakt: Ing. Tomáš Picek Ph.D. (picek at prf.jcu.cz)