Menu

Jak prostředí utváří společenstva rostlin pobřežních dun?


Písečné duny na pobřeží moře představují nesmírně zajímavý ekosystém. Je to extrémní prostředí, v němž musí rostliny čelit písku, suchu, Slunci i soli, a kde se na pár metrech významně mění podmínky k životu. Stavba těchto dun závisí na působení větrů, přísunu písku a dalších sedimentů a na tvaru terénu pobřeží a prostředí pláží. Francesco de Bello a Jan Lepš z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, a také z Akademie věd ČR, společně s dalšími kolegy zjišťovali, jak proměnlivé prostředí pobřežních dun ovlivňuje uspořádání společenstev rostlin, které tam rostou.

Za tím účelem badatelé prozkoumali vegetaci písečných dun v Montalto Marině na pobřeží Středozemního moře ve střední Itálii. V porostech zdejších bylin zjišťovali uspořádání rostlin ve čtvercových plochách o velikosti 2 krát 2 metry a hodnotili podmínky prostředí, včetně proměnlivosti těchto podmínek ve zkoumaných plochách.

 

Výsledky výzkumu ukazují, že nepříznivé podmínky prostředí výrazně ovlivňují uspořádání společenstev písečných dun. Svůj vliv ale má i heterogenita prostředí uvnitř těchto společenstev. Působení faktorů prostředí ve velmi malých měřítcích, na úrovni jednotlivých rostlin, je tím pádem zřejmě pro uspořádání společenstev důležitější, než si odborníci doposud mysleli. Všechny tyto procesy působí na vegetaci současně a jejich výsledkem jsou pozorovaná společenstva.

Conti, L., de Bello, F.Lepš, J., Rosario Acosta, A. T., Carboni, M. 2017. Environmental gradients and micro-heterogeneity shape fine-scale plant community assembly on coastal dunes. Journal of Vegetation Science online 18. 5. 2017.

Kontakt: prof. RNDr. Jan Lepš, CSc. (suspa at prf.jcu.cz)