Jak si makakové magoti utužují společenské vztahy?

02.12.2016

Ve světě sociálních savců jsou klíčem k úspěchu znalosti a pochopení sociálních vztahů. Jednotliví členové sociálního společenstva shromažďují informace nejen o vztazích ke své osobě a svém postavení, ale rovněž o vzájemných vztazích mezi dvojicemi ostatních členů společenstva. Takové znalosti, které se v angličtině nazývají „triadic awareness“ a jejich strategické využívání, jsou základem politiky, ať už jde o lidi, jiné primáty nebo další druhy sociálních savců. Z našeho pohledu je velmi zajímavé prostudovat, jak znalosti sociálních vztahů fungují u jiného druhu. V tomto směru se naše dosavadní vědomosti týkají především řešení konfliktů.

Barbora Kuběnová, Martina Konečná a Petr Šmilauer z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity společně s dalšími kolegy zkoumali znalosti vztahů mezi ostatními členy společenstva u makaků magotů (Macaca sylvanus). Zaměřili se přitom na vztahy mezi dvěma samci a mládětem, kdy jeden ze samců prostřednictvím mláděte, utužuje své sociální vazby s jiným samcem. Jejich výzkum zahrnoval 1 263 hodin pozorování deseti mláďat ve volně žijící sociální skupině makaků magotů v Maroku.

 

Jejich pozorování potvrdilo hypotézu, podle níž samci využívají svých znalostí o vztazích mezi mláďaty a jinými dospělými samci, když si s těmito samci chtějí zlepšit vzájemné vztahy. Vědci zjistili, že samci skutečně přednostně využívají právě oblíbené mládě daného samce k utužení vzájemného vztahu. Také se ukázalo, že když si samec vybírá, se kterým z jiných samců naváže spojenectví, tak si vybere toho, který má pevnější pouto s mládětem. Výsledky pozorování potvrzují, že si primáti, v tomto případě makaci magoti, budují znalosti o vztazích mezi jinými členy sociální skupiny, a využívají je při utužování sociálních vztahů uvnitř této skupiny.

Kuběnová, B., Konečná, M., Majolo, B., Šmilauer, P., Ostner, J., Schülke, O. 2016. Triadic awareness predicts partner choice in male-infant-male interactions in Barbary macaques. Animal Cognition online 12. 10. 2016.

Kontakt: Mgr. Barbora Kuběnová (kubenb00 at prf.jcu.cz)