Menu

Jaké hmyzomorky žijí v motýlech Bulharska?


Hmyzomorky čili mikrosporidie jsou pozoruhodní jednobuněční paraziti živočichů. Nápadné jsou především svými sporami a infikují především řadu různých druhů hmyzu. Když hmyzomorka napadne svého hmyzího hostitele, tak často vyvolá chronickou infekci, která hmyz oslabí. Hostitel pak pojídá méně potravy a také se méně množí. Rozsáhlé infekce hmyzomorek proto mohou významně ovlivnit populace hmyzího hostitele. To může být velmi žádoucí, pokud je oním hostitelem škodlivý druh hmyzu. Hmyzomorky jsou tím pádem slibné pro biologický boj s některými hmyzími škůdci.

Abychom mohli hmyzomorky využít pro biologický boj, tak nejprve musíme získat přehled o tom, jaké hmyzomorky žijí na kterých hostitelích. Týká se to i škůdců mezi motýly. V Bulharsku často čelí kalamitám kvůli explozivnímu rozšíření bekyní, jarnicí, obalečů, tmavoskvrnáčů a dalších druhů motýlů, kteří napadají lesní porosty. Taková kalamita mnohdy vede k odlistění velkých ploch lesa, což znamená estetickou újmu i ekonomickou ztrátu. Proto se v Bulharsku zajímají o hmyzomorky.

 

Ivan Fiala z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR se podílel na výzkumu hmyzomorek u bulharských populací motýlů. Badatelé zkoumali housenky 34 druhů motýlů ze 12 taxonomických čeledí, které ulovili mezi květnem 2009 a červencem 2012 na 44 různých místech v Bulharsku. Celkem zpracovali 3 022 housenek. Zjišťovali u nich výskyt druhů hmyzomorek a jejich četnost. Podařilo se jim objevit různé druhy hmyzomorek rodu Nosema u obaleče třešňového, obaleče dubového, píďalky podzimní, jarnice lipové a jarnice menší. U lišejníkovce vroubeného nalezli hmyzomorky rodu Endoreticulatus. Hmyzomorky byly u housenek poměrně vzácné a četnost jejich výskyt dosahovala maximálně 5 procent.

Pilarska, D., Takov, D., Hyliš, M., Radek, R., Fiala, I., Solter, L., Linde, A. 2017. Natural occurrence of microsporidia infecting Lepidoptera in Bulgaria. Acta Parasitologica 62: 858–869.

Kontakt: RNDr. Ivan Fiala, Ph.D. (fiala at paru.cas.cz)