Menu

Jaké jsou optimální strategie příjmu živin?


Organismy, co využívají k životu fotosyntézu, to mají jednoduché. K obživě jim víceméně stačí přeměňovat energii světelného záření a jednoduché molekuly na energeticky bohaté organické sloučeniny. Většina organismů, co nepoužívají fotosyntézu, má k dispozici potravu, jejíž obsah živin se významně liší od toho, co by pro tyto organismy bylo ideální. Pokud je v jejich potravě velké množství klíčových živin, jako je uhlík, dusík a fosfor, tak nevyužité živiny skončí v okolním prostředí. Když je klíčových živin naopak nedostatek, tak s nimi organismy v maximální možné míře šetří.

Výsledkem je, že organismy provádějí rozmanité regulace svého metabolismu, které jim zajišťují optimální příjem živin. Díky tomu se organismům daří udržovat relativně stabilní složení těla z jednotlivých prvků, i když se toto složení v potravě často výrazně odlišuje od jejich nároků a zároveň bývá proměnlivé. Aby organismy byly úspěšné ve tvrdé konkurenci života na Zemi, tak musí při přijímání potravy používat takové strategie, které vybalancují možné výhody a nevýhody.

 

Součástí těchto strategii je i to, že se podíl uhlíku v potravě, který organismy využijí (anglicky označovaný jako CUE, Carbon Use Efficiency), mění podle zastoupení živin v prostředí. Petr Čapek a Hana Šantrůčková z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se podíleli na práci mezinárodního týmu odborníků, který nashromáždil přibližně 2 200 odhadů podílu využitého uhlíku CUE v potravě rozmanitých suchozemských i vodních organismů, od bakterií až po živočichy. Díky tomuto unikátnímu souboru dat se jim podařilo potvrdit, že optimální podíl využitého uhlíku v potravě CUE klesá s rostoucím obsahem tohoto prvku v prostředí.

Manzoni, S., Čapek, P., Mooshammer, M., Lindahl, B. D., Richter, A., Šantrůčková, H. 2017. Optimal metabolic regulation along resource stoichiometry gradients. Ecology Letters 20: 1182–1191.

Kontakt: RNDr. Petr Čapek Ph.D. (petacapek at gmail.com)