Menu

Jaké jsou pohlavní chromozomy u motýlů monarchů?


Určení pohlaví, to je věda. Pro živočichy je obvykle výhodné, aby byl poměr pohlaví mezi jedinci určitého druhu jedna ku jedné. Proto se tento poměr pohlaví snaží zajistit různými mechanismy, k nimž patří i určení pohlaví. Jednou z možností je genetické určení pohlaví, kdy o pohlaví většinou rozhoduje kombinace pohlavních chromozomů. Většina savců včetně člověka nebo většina hmyzu využívá systém zvaný Drosophila, v němž samice mají dva stejné pohlavní chromozomy (XX), zatímco samci mají pohlavní chromozomy různé (XY).

Pak existuje systém, jemuž se říká Abraxas, v němž samci nesou dva stejné pohlavní chromozomy (ZZ), kdežto samice mají dva různé pohlavních chromozomy (WZ). Takové určení pohlaví využívají například ptáci, některé ryby, obojživelníci i plazi, a také motýli. V některých případech pohlavní chromozomy podstupují další evoluci a přestavby, přičemž může dojít k tomu, že se původní pohlavní chromozom fúzí spojí s některým dalším chromozomem a vznikne nový typ chromozomu, neo-pohlavní chromozom, anglicky označovaný jako „neo-sex chromosome“

 

Petr Nguyen z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR se svými spolupracovníky objevil tento typ chromozomů u monarchy stěhovavého (Danaus plexippus), ikonického amerického denního motýla z čeledi babočkovitých, a několika jeho příbuzných. Analýzou sekvence a struktury chromozomů těchto motýlů se jim podařilo prokázat, že pohlavními chromozómy těchto motýlů jsou neo-Z a neo-W chromozomy. Poznatky z tohoto výzkumu přispějí k pochopení evoluce pohlavních chromozomů a celých genomů.

Mongue, A., J., Nguyen, P., Voleníková, A., Walters, J. R. 2017. Neo-sex Chromosomes in the Monarch Butterfly, Danaus plexippus. G3 – Genes Genomes Genetics 7: 3281–3294.

Kontakt: RNDr. Petr Nguyen, Ph.D. (petr.nguyen at prf.jcu.cz).