Menu

Jaké jsou tuky fotosyntetických příbuzných nepříjemných parazitů?


Výtrusovci (Apicomplexa) jsou velkou skupinu eukaryotních parazitů. Vyvolávají více či méně závažná onemocnění mnoha různých živočichů, včetně nás samotných. Jsou mezi nimi i nebezpeční parazité, kteří mají na svědomí velký počet lidských životů, stejně jako velké ekonomické ztráty. Mezi nimi zaujímají první místo zimničky, čili původci malárie. Výzkum výtrusovců proto v dnešní době náleží k těm nejvíce naléhavým.

Významnou roli v tomto výzkumu hrají fotosyntetické organismy z malé, ale důležité skupiny Chromerida. To jsou velmi blízcí příbuzní výtrusovců, kteří ale nežijí parazitickým způsobem života. Jejich výzkum je tudíž v řadě ohledů snadnější, nežli výzkum parazitických výtrusovců. Mohl by přinést vytoužené řešení v boji s malárií, která se zatím ukazuje jako velmi zdatný protivník. Na objevu jediných dvou doposud známých zástupců skupiny Chromerida, fotosyntetických „řas“ Chromera velia a Vitrella brassicaformis se klíčovým způsobem podíleli Miroslav Oborník z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR a jeho spolupracovníci.

 

Ve své nové studii se Oborník s kolegy zaměřili na lipidy obsažené v buňkách obou druhů chromeridů, jak Chromera velia, tak i Vitrella brassicaformis. Prostudovali je s využitím vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC, podle anglického high-performance liquid chromatography), analytické metody, která umožňuje identifikovat jednotlivé chemické látky a stanovit jejich koncentraci ve zkoumaných vzorcích. Badatelé detekovali více než 250 lipidových látek různé povahy. Mimo jiné je zaujal výskyt velkého množství zásobních triacylglycerolů, tedy látek, které lze dále zpracovat na bionaftu i další zajímavé produkty. Výsledky výzkum naznačují, že by se především Chromera velia mohla stát slibným organismem pro biotechnologický výzkum a aplikace.

Tomčala, A., Kyselová, V.Schneedorfeová, I., Opekarová, I., Moos, M., Urajová, P., Kručinská, J.Oborník, M. 2017. Separation and identification of lipids in the photosynthetic cousins of Apicomplexa Chromera velia and Vitrella brassicaformis. Journal of Separation Science online 4. 7. 2017.

Kontakt: prof. Ing. Miroslav Oborník, Ph.D. (obornik at paru.cas.cz)