Menu

K čemu mají klíšťata ve slinách inhibitory proteáz?


Proteázy jsou všudypřítomné enzymy, které štěpí proteiny na menší peptidy a jednotlivé aminokyseliny. Jsou to takové molekulární nůžky, které stříhají proteiny na kratší kousky. V organismech funguje mnoho různých proteáz, které podílejí na rozmanitých procesech, od mimobuněčného trávení, před rozkládání nepotřebných proteinů, až po vývoj tkání. Významnou roli hrají i v udržování vnitřního prostředí organismu a také v obraně před útoky zvenčí. Proto na proteázy cílí parazité a snaží se je vyřadit z činnosti rozmanitými inhibitory. Tyto látky zablokují určité proteázy hostitele a zabrání jim v činnosti.

Týká se to i klíšťat, která vylučují inhibitory proteáz do hostitele se svými slinami. Jak ukazují chemické a nově i genetické analýzy slin klíšťat, jejich sliny obsahují tři hlavní skupiny inhibitorů proteáz – takzvané Kunitzovy inhibitory, serpiny a cystatiny. Funkce Kunitzových inhibitorů spočívá především v tom, že brání srážení krve hostitele a shlukování krevních destiček v krvi. Serpiny fungují podobně, ale zároveň účinně ovlivňují imunitní systém hostitele. Klíštěcí cystatiny jsou především imunomodulačními proteiny.

 

Jindřich Chmelař z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a jeho spolupracovníci shromáždili dostupné informace především o serpinech a cystatinech a zhodnotili jejich roli ve vztahu mezi klíšťaty a jejich hostiteli. Také se zaměřili na to, jestli by bylo možné inhibitory proteáz se slin klíšťat využít v náš prospěch. Velká výhoda serpinů a cystatinů je v tom, že jednotlivé typy těchto látek mívají specifickou funkci, kterou by bylo možné použít pro vývoj léčiv se specifickými účinky. Autoři studie také upozorňují, že kromě serpinů a cystatinů je ve slinách klíšťat ještě mnohem více zajímavých látek s doposud nejasnou funkcí, které by stálo za to prozkoumat. Klíšťata nám způsobují mnoho nepříjemností, a tohle je možnost, jak by nám to mohla vrátit.

Chmelař, J., Kotál, J.Langhansová, H., Kotsyfakis, M. 2017. Protease Inhibitors in Tick Saliva: The Role of Serpins and Cystatins in Tick-host-Pathogen Interaction. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology online 29. 5. 2017.

Kontakt: RNDr. Jindřich Chmelař, Ph.D. (chmelar at prf.jcu.cz)