Kdo v pralese útočí na housenky?

27.06.2016

Tropické lesy hostí ohromující pestrost druhů hmyzu. Počty jedinců ve hmyzích společenstvech těchto lesů mají sklon kolísat, na čemž se zřejmě významně podílejí jejich predátoři. Zatím ale není úplně jasné kdo vlastně hmyz v pralesech loví a kdy k tomu dochází. Výzkum něčeho takového vyžaduje vytrvalost a důmyslné triky.

Nedávno se do toho pustila Kateřina Sam z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a z Biologického centra AV ČR se svými kolegy. V podhorském tropickém lese v Ugandě nalíčili falešné housenky z materiálů, na nichž zůstávají patrné stopy po útoku predátora. Tyto housenky pak během jednoho roku pečlivě sledovali a zaznamenávali četnost i tvar stop zanechaných predátory.

Badatelé přitom zkoušeli různé typy atrap housenek a zjišťovali, jak na ně predátoři reagují. Použili falešné housenky z různých materiálů – vyrobené z jílu nebo z těsta, housenky různých velikostí, housenky různých barev a také tyto atrapy housenek nalíčili na různé druhy rostlin v tropickém lese. Aby ověřili, jak jsou tyto atrapy vlastně použitelné pro podobný výzkum, tak do výzkumu ještě zahrnuli i živé housenky.

Podle objevených stop predátorů vědci zjistili, že na housenky ve studovaném ugandském lese nejčastěji útočí mravenci a vosy, zatímco dravé ploštice a brouci to dělají jen velice vzácně. Po dobu trvání experimentu na nalíčené housenky nezaútočil ani jediný pták nebo malý savec. Počet útoků za den se u atrap housenek nelišil od pozorované úmrtnosti živých housenek, která v daném lese činí 12,1% housenek denně. Pokud jde o materiál použitý k výrobě atrap housenek, predátoři útočili raději na housenky z těsta (18,4% atrap denně), nežli na housenky z jílu (6,9% atrap denně). Barva, velikost a umístění atrap housenek přitom nehráli prakticky žádnou roli.

 

Když se podobné experimenty uskuteční v oblastech mírném pásu, tak probíhají odlišně. Housenky v nich loví především ptáci, kterým je jedno, z čeho atrapy jsou. Záleží jim ale zase na velikosti atrap a vybírají si atrapy větší velikosti. V tropickém lese na housenky útočí hlavně draví bezobratlí, kteří nemají moc dobrý zrak a orientují se spíše pomocí vnímání chemických látek. Proto v tropech tolik záleží na použitém materiálu atrap housenek a je jedno, jak jsou atrapy barevné, jak jsou velké a na jaké rostlině se nacházejí. Podle Sam a jejích kolegů by také právě tohle mohlo být důvodem, proč housenky tropických motýlů nebývají vybíravé v jídle a proč jsou tito motýli často nápadně velcí.

Sam et al. 2015. Material affects attack rates on dummy caterpillars in tropical forest where arthropod predators dominate: an experiment using clay and dough dummies with green colourants on various plant species. Entomologia Experimentalis et Applicata 157: 317-324.

Kontakt: Mgr. Kateřina Sam, Ph.D. (katerinatvardikova at seznam.cz)