Menu

Klíšťata, alergie na maso a prostaglandin E2


Alergie na maso vyvolaná přisátím klíštěte se stává stále větším globálním problémem. Nejvíce případů této zvláštní alergie se vyskytuje v centrálních a jižních Spojených státech, nemocní se ale objevují i v Austrálii a Evropě. Lidé, kteří obvykle po celý život bez problémů jedli maso ze savců, tedy především hovězí, vepřové skopové nebo zvěřinu, jsou na toto maso najednou alergičtí. Jejich tělo bouřlivě reaguje na sacharid zvaný alfa-gal, který je obsažen v savcích, ale nikoliv v opicích a lidoopech Starého světa, včetně nás samotných.

Byla to záhada, ale vědci postupně zjistili, že příčinou náhlého vypuknutí alergie je přisátí několika určitých druh klíšťat. Nejvíce těchto alergií má podle všeho na svědomí klíště americké (Amblyomma americanum), které se vyskytuje ve východní a jihovýchodní části Spojených států. Když se klíště přisaje na člověka, tak do jeho krve může vypustit zbytky alfa galu od předchozího hostitele a další látky, jejichž působením dojde k nežádoucím změnám v imunitním systému. Přesný mechanismus těchto změn ale zatím není známý.

 

Alejandro Cabezas-Cruz a Jindřich Chmelař z Přírodovědecké fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích společně s dalšími kolegy navrhují, že by v rozvoji alergie na maso po přisátí klíštěte mohl hrát významnou roli prostaglandin E2. To je lipidová látka, která funguje v organismu podobně jako hormony. Klíště si prostaglandin E2 vytváří ve svých slinných žlázách a uvolňuje ho do krve hostitele, aby ovlivnilo reakci jeho imunitního systému. Badatelé se domnívají, že prostaglandin E2 klíštěte působí na imunitní buňky hostitele mimo jiné tak, že se hostiteli zvyšuje hladina protilátek ze skupiny IgE, které jsou zaměřené na alfa gal. Důsledkem toho je pak alergie na maso.

Cabezas-Cruz, A., Mateos-Hernández, L., Chmelař, J., Villar, M., de la Fuente, J. 2017. Salivary Prostaglandin E2: Role in Tick-Induced Allergy to Red Meat. Trends in Parasitology 33: 495–498.

Kontakt: MVDr. Alejandro Cabezas-Cruz (alejandrocabezascruz at yahoo.es)