Menu

Mikrobiom komárů a šíření viru západonilské horečky


Prakticky každého živočicha obývá společenstvo symbiotických bakterií – mikrobiom. A tento mikrobiom mívá na svého hostitele velký vliv. Týká se to i komárů, kteří přenášejí závažné virové infekce. Jejich mikrobiomy zasahují do toho, jak se daří infekci uvnitř komára a jak komár virovou infekci přenáší na další hostitele.

Tým Evy Novákové z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, a také Biologického centra AV ČR, studoval mikrobiomy dospělců 11 druhů komárů v oblasti jižního Ontaria, Kanada, po dobu celkem 3 let. Badatelé zároveň u komárů sledovali přítomnost viru západonilské horečky. Jejich výsledky ukázaly, že se společenstva mikrobů jednotlivých druhů komárů podstatně liší. Také se potvrdilo, že se složení mikrobiomů jednotlivých druhů komárů mění v průběhu sezóny. Tyto změny mikrobiomů přitom úzce souvisejí s výskytem infekce komárů virem západonilské horečky.

 

Významnou roli hrají vnitrobuněčné parazitické bakterie rodu Wolbachia. Když byli komáři během sezóny nejvíce infikováni wolbachiemi, tak u nich poklesla infekce virem západonilské horečky a naopak. Různé linie wolbachií se přitom podílejí na rozdílech mezi mikrobiomy jednotlivých druhů komárů. Sezónní změny mikrobiomů se dále projevují i v zastoupení bakterií rodu Bacillus, Enterococcus, Methylobacterium, Asaia, Pantoea, Acinetobacter, Pseudomonas a Mycoplasma. Autoři studie se domnívají, že změny v mikrobiomech komárů mohou alespoň zčásti vysvětlit rozdíly ve schopnosti komárů přenášet virové infekce, které pozorujeme v přírodě. Bakteriím komárů budou muset vědci do budoucna věnovat pozornost.

Nováková, E., Woodhams, D. C., Rodríguez-Ruano, S. M., Brucker, R. M., Leff, J. W. Maharaj, A., Amir, A., Knight, R., Scott, J. 2017. Mosquito Microbiome Dynamics, a Background for Prevalence and Seasonality of West Nile Virus. Frontiers in Microbiology online 4. 4. 2017.

Kontakt: RNDr. Eva Nováková, PhD. (novaeva at paru.cas.cz)