Menu

Misnička Aspicilia goettweigensis, málo známý evropský lišejník


Lišejníky rodu misnička (latinsky Aspicilia) představují asi 200 druhů po celém světě. V tomto rodu stále panují nejasnosti kolem určování druhů i taxonomického vymezení druhů. Kvůli tomu není dostatečně známé jejich rozšíření, ekologie, i jejich postavení z hlediska ochrany přírody. Jedním z takových málo známých druhů je i misnička Aspicilia goettweigensis, která byla popsána z Rakouska.

Jan Vondrák z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a z Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích u Prahy byl součástí mezinárodního týmu, jehož cílem bylo vyjasnit taxonomické postavení tohoto lišejníku, který roste na suchých silikátových skalách. To prozatím nebylo jasné, stejně jako jeho rozšíření.

 

Vondrák s kolegy zjistili, že misnička Aspicilia goettweigensis je běžná v České republice a dalších zemích kontinentální západní a střední Evropy. Kromě toho se vyskytuje i v Maďarsku a Rusku, kde byl tento druh potvrzen na Urale. Na místech, kde tato misnička roste, bývá na vhodných stanovištích často dominantní. DNA analýzy nrITS (Internal transcribed spacer) sekvencí, které jsou vmezeřené mezi geny pro ribozomální RNA, ukázaly, že misnička Aspicilia goettweigensis je blízce příbuzná misničkám Aspicilia subdepressa a A. volcanica.

Paukov, A., Nordin, A., Tibell, L., Frolov, I., Vondrák, J. 2017. Aspicilia goettweigensis (Megasporaceae, lichenized Ascomycetes) – a poorly known and overlooked species in Europe and Russia. Nordic Journal of Botany 35: 595–601.

Kontakt: doc. Mgr. Jan Vondrák, Ph.D (j.vondrak at seznam.cz)