Menu

Molekulární diagnostika leishmanióz


Leishmanie neboli ničivky jsou eukaryotní paraziti, blízce příbuzní trypanozomám, původcům spavé nemoci. Vyskytují se na velkých územích tropů a subtropů, celkem asi ve stovce zemí světa, kde je přenášejí různé druhy krevsajícího hmyzu. Vyvolávají leishmaniózu, obávané onemocnění, kterým trpí asi 12 milionů lidí. Mezi tropickými infekcemi je to druhá nejsmrtelnější a čtvrtá nejběžnější choroba. Odborníci rozlišují asi 54 druhů ničivek. Z nich je přinejmenším 21 schopno vyvolat onemocnění u člověka. Vzhledem k tomu, že se nebezpečnost a klinické projevy jednotlivých druhů ničivek liší, je pro úspěšnou léčbu a potlačování výskytu ničivek nezbytné jejich správné určení do druhu.

Julius Lukeš z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Biologického centra AV ČR a Canadian Institute for Advanced Research v Torontu se svými spolupracovníky navrhl novou verzi klasifikace ničivek. Badatelé rovněž v nové studii zpracovali přehled rozšíření druhů ničivek, které jsou schopné nakazit člověka. Zároveň sestavili kompletní seznam metod, které je možné použít ke správnému určení ničivek, zahrnující i výhody a nevýhody jednotlivých metod.

 

Součástí studie je i zmapování genů, které jsou klíčové pro určení druhů ničivek, v rámci celého genomu ničivek. Lukeš s kolegy navrhli metodu klasifikace ničivek, která je založena na molekulárních markerech 21 druhů ničivek, schopných infikovat člověka. Tato metoda může být použita i u nově objevených druhů ničivek nebo u nových hybridů, kteří vznikají křížením stávajících druhů. Vývoj více efektivních a citlivých metod a markerů pro spolehlivou diagnostiku ničivek je více než žádoucí pro programy kontroly a vymýcení leishmaniózy, které by měly ulehčit život obyvatelům tropů a subtropů.

Akhoundi, M., Downing, T., Votýpka, J., Kuhls, K., Lukeš J., Cannet, A., Ravel, C., Marty P., Delaunay, P., Kasbari, M., Granouillac, B., Gradoni, L., Sereno, D. 2017. Leishmania infections: Molecular targets and diagnosis. Molecular Aspects of Medicine 57: 1–29.

Kontakt: Prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc. (jula at paru.cas.cz)