Menu

Obaleči jableční se brání proti biologické kontrole rezistencí


Obaleč jablečný (Cydia pomonella) je nevelký motýl, který dovede způsobit veliké škody. Housenky obalečů poškozují plody ovocných stromů, hlavně pokud jde o jabloně. Je to jeden z nejhorších škůdců jabloní na světě. Lidé chrání ovoce různými prostředky, včetně biologického boje. Proti obalečům a dalším škodlivým druhům hmyzu se již nějakou dobu používají viry ze skupiny bakulovirů. Jedním z ekonomicky nejvýznamnější bakulovirů, je právě ten, který funguje proti obalečům – virus granulózy obaleče jablečného (CpGV, z anglického Cydia pomonella granulovirus).

Virus CpGV má dvouřetězcovou DNA o velikosti 123,5 tisíc párů bazí a zahrnuje cca 140 genů. Je velmi infekční pro raná larvální stádia obaleče jablečného a zároveň je neškodný pro jiné druhy hmyzu i dalších živočichů. Stejně tak nijak neškodí životnímu prostředí. Farmáři tento virus využívají již od sklonku osmdesátých let k ochraně jabloní, hrušní, ořešáků a dalších ovocných stromů před obaleči. Obaleči dovedou zcela zlikvidovat úrodu, postřik s částicemi viru housenky obalečů do 4 až 6 dnů zabije. Prakticky všechny komerční produkty s virem CpGV využívají jeho izolát CpGV-M, který pochází od jedné nakažené housenky obaleče v Mexiku.

 

Škůdci ale obvykle nečekají se složenýma rukama, až je biologický boj úplně zničí. Platí to i pro obaleče, u nichž se začala rozvíjet rezistence vůči viru CpGV. Původně se objevila rezistence zvaná typ I, která je vázaná na chromozóm Z obaleče. Nedávno se objevila nová rezistence typu II, kterou objevili u populace obaleče v Německu. Do výzkumu nového typu rezistence obalečů vůči viru CpGV se jako člen mezinárodního týmu zapojil i Petr Nguyen z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR. Detailně prozkoumali dědičnost a genetické charakteristiky rezistence typu II u obalečů. Podařilo se jim zamítnout představy o tom, že jde jenom o variantu rezistence typu I a potvrdili, že nově objevená rezistence, tedy typ II, představuje skutečně nový a geneticky i funkčně odlišný typ rezistence. Pěstitelé ovoce teď mají o důvod ke starostem víc.

Sauer A. J., Fritch, E., Undorf-Spahn, K., Nguyen, P., Marec, F., Heckel, D. G., Jehle, J. A. 2017. Novel resistance to Cydia pomonella granulovirus (CpGV) in codling moth shows autosomal and dominant inheritance and confers cross-resistance to different CpGV genome groups. PLoS ONE 12: e0179157.

Kontakt: RNDr. Petr Nguyen, Ph.D. (petr.nguyen at prf.jcu.cz)