Menu

Proč rostliny přestanou na jeden rok růst?


Proč rostliny přestanou na jeden rok růst?

Vytrvalé byliny obvykle každým rokem obnovují své nadzemní části. Využívají přitom zdroje, které si nashromáždily během předcházející sezóny a uskladnily si je v podzemních orgánech. Lidé si často myslí, že se takto každoročně obnovují všechny trvalky. Detailní výzkumy ale postupně ukazují, že to není úplně pravda. Ve skutečnosti může jednu i více sezón růstu vynechat velký počet druhů vytrvalých rostlin z řady čeledí. Po tu dobu rostliny existují jenom pod zemí. Je to paradoxní, protože rostliny v podzemí obvykle nemohou fotosyntetizovat a shromažďovat další zásoby, ani kvést a rozmnožovat se semeny. Tento jev se označuje jako vegetativní dormance.

Jana Jersáková z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se stala členkou početného mezinárodního týmu odborníků, kteří prověřovali různé ekologické a evoluční hypotézy ve snaze vysvětlit takové chování u velkého počtu druhů rostlin. Zpracovali přitom rozsáhlý soubor dat, který se týká vegetativní dormance.

 

Výzkum ukázal, že tento způsob chování rostlin vznikl mnohokrát nezávisle během evoluce. Druhy rostlin s vegetativní dormancí jsou častěji zastoupené mezi krátkověkými rostlinami a rostlinami s mykoheterotrofní výživou, které získávají potřebné živiny z houbových vláken. U déle žijících vytrvalých bylin a rostlin s jinými typy výživy je vegetativní dormance méně častá. Rostliny jsou také častěji vegetativně dormantní, když mají nedostatek organických látek, například když přijdou o listy. Délka stavu vegetativní dormance je kratší za vyšších srážek a ve vyšších nadmořských výškách, což naznačuje souvislost tohoto fenoménu s konkurencí nebo s herbivorií.

Shefferson, R. P., Kull, T., Hutchings, M. J., Selosse, M. A., Jacquemyn, H., Kellet, K. M., Menges, E. S., Primack, R. B., Tuomi, J., Alahuhta, K., Hurskainen, S., Alexander, H. M., Anderson, D. S., Brys, R., Brzosko, E., Dostálik, S., Gregg, K., Ipser, Z., Jäkäläniemi, A., Jersáková, J., Kettle, W. D., McCormick, M., Mendoza, A., Miller, M. T., Moen, A., Øien, D. I., Pütsepp, Ü., Roy, M., Sather, N., Sletvold, N., Štípková, Z., Tali, K., Warrem II, R. J., Whigham, D. F. 2018. Drivers of vegetative dormancy across herbaceous perennial plant species. Ecology Letters 21: 724–733.

Kontakt: Doc. RNDr. Jana Jersáková, Ph.D. (jersa at centrum.cz)