Menu

Rekonstrukce lesů v nížinách severovýchodu České republiky


Když chceme zjistit, jaká vegetace rostla v krajině před tisíci let, tak je k tomu možné použít různé typy stop, které po sobě tato vegetace zanechala do dnešních dnů. Takto získané údaje vypovídají o minulosti vegetace vždy poněkud odlišným způsobem. Například pyl ve fosilních záznamech bývá ovlivněn mírou produkce pylu toho kterého druhu a možnostmi pro šíření pylu. Pyl zároveň obvykle vypovídá o vegetaci z relativně velké oblasti, zatímco analýzy uhlíků z rostlin přinášejí informace spíše lokálního charakteru.

Petra Houfková z Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a její kolegové rekonstruovali vegetaci nížin na severovýchodu České republiky. Použili k tomu algoritmus LRA (Landscape Reconstruction Algorithm, kterým lze zpracovat data z pylových záznamů a rekonstruovat vegetaci v krajině. Ve své studii analyzovali pět pylových záznamů z hor Jesenicka, a pak dva pylové záznamy z nížin Litevského Pomoraví. Společně s nimi prostudovali i šest vzorků uhlíků z rostlin. Všechny pylové záznamy a vzorky pocházely z období holocénu.

 

Analýzy pylu ukázaly, že se pylové záznamy z horského prostředí od sebe navzájem příliš neliší. Algoritmus LRA rekonstruuje pro nížiny v severovýchodních Čechách porosty dubu a jilmu. Podle těchto rekonstrukcí a také analýz uhlíku byl ve většině případů hlavní dominantou lesních porostů dub.

Abraham, V.Novák, J.Houfková, P.Petr, L., Dudová, L. 2017. A Landscape Reconstruction Algorithm and pedoanthracological data reveal Late Holocene woodland history in the lowlands of the NE Czech Republic. Review of Palaeobotany and Palynology 244: 54–64.

Kontakt: Mgr. Petra Houfková (petra.houfkova at gmail.com)